Inštalácia OZE: Malý zdroj podľa zákona č. 309/2009

Predchádzajúca časť tohto seriálu nás uviedla do vysvetlenia pojmu “malý zdroj” a ukázala, že bez využitia ustanovení zákona o podpore OZE táto časť energetického zákona nemá zmysel. Tu teda pôjdeme do hĺbky “tristodeviatky”  a pozrieme sa ako efektívne tento zákon využiť. K ostatným častiam seriálu sa dostanete cez tento rozcestník.

V tomto dieli sa budem venovať okolnostiam inštalácie malého zdroja na domácnosti za vlastné peniaze. Teda aj s možnosťou dodávať prebytky do distribučnej sústavy za odplatu. Vôbec sa nebudem venovať malému zdroju podporenému z programu Zelená domácnostiam, na to bol určený podrobný dvojdielny článok.

Malý zdroj má možnosť prebytky z výroby predať

Zásadný zmysel pre inštalovanie malého zdroja (ďalej MZ) je vtedy keď sa nedá zabezpečiť 100 % spotreby vlastnej výroby. To nastáva najmä pri súbehu dvoch podmienok – nejde o ostrovnú prevádzku (so zálohou alebo bez) a spotreba v objekte je tak malá a rozložená do celého dňa, že bežná výroba je nad touto úrovňou. S priebežnými zdrojmi ako je kogenerčka na bioplyn alebo malá vodná elektráreň zväčša takýto problém nenastane, ale u zdrojov závislých na počasí a dennej dobe – Slnko a vietor – je to bežná vec.

Na možnosť predať prebytky za “nejakú” cenu distribučke už vyžaduje použiť aj zákon o podpore OZE.

Zákonná podpora pre malý zdroj

MZ má zmysel tam kde sa chce inštalovať najmä fotovoltické zariadenie na domácnosti. Pri dobrom návrhu je síce možné docieliť takmer 100 % vlastnej spotreby všetkej vyrobenej elektriny. Avšak profil spotreby v domácnosti (najčastejšie v rodinnom dome – ďalej RD) je zväčša charakterizovaný priebežnou malou spotrebou – rádovo stovky wattov. Väčšia spotreba nastáva v mimo pracovný čas – skoro ráno (pred odchodom do práce a školy), v podvečer a večer (po návrate domov) a samozrejme cez víkend keď sú všetci doma. Prebytky je samozrejme možné dočasne uložiť do vlastného akumulátora – batérie. Také riešenie sa už začína dostávať do pásma ekonomickej vhodnosti. Ale ešte tam nie je. Preto je stále zaujímavé navrhnúť systém na vysokú samospotrebu (aj cez 80 %) a tie malé množstvá elektriny, ktoré sa aktuálne nedajú spotrebovať, predať distribučke ako “bežný tovar” – elektrinu na krytie strát vo vedení.

Hneď na začiatku si treba uvedomiť, že aktuálna cena elektriny na straty je stanovená úradom (ÚRSO) na necelých 34 €/MWh. Bežná produkčný cena elektriny z FVE (pri 100 % spotrebe) sa pohybuje okolo 100 €/MWh. Čím viac prebytkovje predané za cenu elektriny na straty, tým dlhšia je návratnosť FVE (OZE elektrárne všeobecne). Predaj prebytkov v žiadnom prípade nemá slúžiť ako zárobková činnosť (stále riešime nepodnikanie), ale len možnosť sa legálne zbaviť nadprodukcie, ktorá skoro vždy vznikne.

Akákoľvek výrobca elektriny z OZE (vo všeobecnosti s limitom do 1 MW – väčšie výkony podliehajú ešte ďalšej administratíve) má nárok na podporu podľa Zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výrobe č. 309/2009 Z.z. Tá je v zákone vo forme štyroch aktivít: 1. prednostné pripojenie, 2. odberom elektriny za ceny elektriny na straty, 3. doplatkom, 4. prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Viď § 3 ods. (1). V minulom dieli sme si povedali, že malý zdroj na domácnosti, ak sa vzdá doplatku, môže byť riešený ako nepodnikanie.  Zostávajú mu teda stále tri druhy podpory:  1. prednostné pripojenie, 2. odber elektriny za ceny elektriny na straty, 4. prevzatie zodpovednosti za odchýlku. Prvá a štvrtá podpora je nefinančná podpora. Iba na základe odberu elektriny za cenu elektriny na straty môže MZ ako nepodnikanie dostať “nejaké” financie. A aj tie sú malé (viď vyššie) a slúžia skôr ako malá “náplasť”. Podstatnejšie na tejto podpore je možnosť “beztrestne” prebytky odovzdať.

Malý zdroj podľa § 4a zákona č. 309/2009

Malý zdroj ako nepodnikanie v domácnosti je podrobne rozoberaný v § 4a zákona (o podpore OZE) a ten stanovuje ďalšie podmienky pre inštaláciu. Okrem troch spôsobov podpory z predchádzajúceho textu má aj ďalšie spôsoby podpory jednoduchej realizácie – bezplatné pripojenie MZ do distribučnej sústavy, bezplatnú montáž určeného meradla a bezplatnú montáž rozpínacieho zariadenia. Paragraf 4a súčasne aj zjednodušuje ďalšiu byrokraciu realizácie MZ (v porovnaní s klasickým podnikaním a zdrojom s podporou doplatkom). Vylučuje potrebu komunikácie s ÚRSO, OKTE a ruší potrebu plnenia povinností podľa § 4 ods. (2). Teda je jasné, že zrieknutie sa doplatku je celkom “slušne” vyvážené nejakou protihodnotou. Jedna komunikačná povinnosť s ÚRSO však zostáva – oznámenie na úrad podľa § 4 ods. (5) energetického zákona – viď:  tlačivá s popisom.

Samozrejme tieto výhody sú okrem podmienok pre nepodnikanie z energetického zákona ešte upresnené a je možné ich uplatniť iba za jasne daných podmienok (viď ods. (2) v § 4a):

a) celkový inštalovaný výkon malého zdroja nepresiahne hodnotu, ktorú zabezpečuje istenie 16 A na jednej fáze,
b) podanie oznámenia o pripojení do distribučnej sústavy, ktoré obsahuje:

1. kladné stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy o rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja,
2. vyhlásenie o zhode na striedač a generátor,
3. potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa § 13a ods.

Bohužiaľ praktická realizácia týchto jednoduchých ustanovení zákona nie je taká jednoznačná. Regionálne distribučné spoločnosti – ZSDis, SSE-D a VSD – majú za povinnosť do 10 dní od žiadosti o rezerváciu kapacity zaslať stanovisko k tejto žiadosti. Do 5 dní po oznámení výrobcom musia bezplatne pripojiť MZ do distribučnej sústavy a vykonať bezplatnú montáž určeného meradla s bezplatnou montážou rozpínacieho zariadenia. K naplneniu týchto povinností však pristúpili každý po svojom. Návod ako si pripojiť MZ ako nepodnikanie s využitím § 4a v jednotlivých troch RDS si popíšeme v ďalšej časti tohto seriálu.

 

Ak vás táto téma zaujala, alebo máte dodatočné otázky, rád si ich prečítam a pokúsim sa na ne odpovedať v diskusii pod článkom. Môžte nám dať “lajk” na našej facebook stránke: facebook.com/energiaweb.sk

Uvedené informácie sú iba informatívne a skutočnosti v ňom uvedené nie je možné považovať za právne rady. EnergiaWeb ani Pavel ŠIMON s.r.o.  nemá oprávnenie poskytovať právne poradenstvo.

Jedna myšlienka na “Inštalácia OZE: Malý zdroj podľa zákona č. 309/2009

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.