Inštalácia OZE: prechod z 251 na 309

V tejto časti seriálu o možnej stavbe OZE  (alebo len fotovoltickej elektrárne) sa budeme venovať prechodu z energetického zákona (č. 251/2012) na OZE a FV podľa zákona o podpore OZE a VUKV č. 309/2009. Preto aj taký šifrovaný názov. K ostatným častiam seriálu sa dostanete cez tento rozcestník.

V prvých dvoch častiach sme riešili ako si zrealizovať OZE výlučne pre vlastnú spotrebu. Tým je nepodnikanie podľa energetického zákona – prvá časť: zákon o energetike a tiež, že zatiaľ je legislatívny problém sa o vlastnú elektrinu deliť s niekym iným (napr. susedom) – druhá časť – priame vedenie. V energetickom zákone sú v § 4 dva odseky, ktoré stanovujú, kedy výroba elektriny nie je podnikanie: veľmi široké spektrum výroby výlučne pre vlastnú spotrebu (ods. (2) – viď prvá časť) a ods. (4), ktorý stanovuje: “Podnikaním v energetike nie je výroba elektriny v malom zdroji výrobcom, ak si neuplatňuje podporu doplatkom …”. No a tejto možnosti sa budeme venovať v tejto časti.

Čo je to “malý zdroj”

Pojem malý zdroj sa v energetickom zákone objavil pomerne nedávno a jeho definícia je v § 2 písm. b) ods. “28. malým zdrojom (je)       zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW,” To znamená, že akýkoľvek zdroj elektriny do 10 kW s primárnym obnoviteľným vstupom energie je malý zdroj. V ďalšom texte energetického zákona a iných zákonov sa teda pod týmto pojmom vždy nachádza elektráreň z OZE do 10 kW. Pokiaľ sa malému zdroju chce dodať špecifická vlastnosť, je to v zákone uvedené.

Treba sa chvíľu zastaviť pri objasnení maximálneho limitu. Zákon stanovuje do 10 kW. Z čisto matematickej logiky vychádza, že výkon 10,00000 kW stále patrí do malých zdrojov. Aj malé deti keď počítajú “do troch”, trojku zahrnú do tohto počítania. A teda ak je FVE so 40 panelmi s výkonom 250 Wp, tak je to FVE s inštalovaným výkonom presne 10,000 KW a teda malý zdroj. Zastavujem sa pri tom, lebo napríklad niektoré colné úrady nelogicky vysvetľujú, že FVE s výkonom 10,0 kW už medzi malé zdroje nepatrí a musí sa tak registrovať ako plátca spotrebnej dane. Samozrejme výkon 10,001 kW už je nad limitom a teda nie je malým zdrojom.

Limit 10 kW pri elektrárni z OZE je zásadný pre viacero povinností v ďalších súvislostiach. Prvá je spojená s nepodnikaním pri výrobe elektriny v domácnosti. Tomuto sa budeme venovať v samostatnej kapitole nižšie. Ďalšie dôležité výnimky sú spojené s pravidlami fungovanie trhu s elektrinou (Vyhláška ÚRO č. 024/2013) a so spotrebnou daňou s elektriny (Zákon č. 609/2007). Tejto problematike sa však budem venovať v niektorej ďalšej časti tohto seriálu.

Malý zdroj na domácnosti ako nepodnikanie

Klúčovým textom pre túto časť je § 4 energetického zákona, ktorý vymedzuje, že až na dve výnimky (ods. (2) a (4) – samospotreba a malý zdroj na domácnosti) je akákoľvek výroba elektriny podnikaním v elekroenergetike.

Byť “podnikateľom”, hoci aj podľa energetického zákona, má samozrejme množstvo sociálnych dôsledkov – napr. podnikateľ sa nemôže stať poberateľom dávok v nezamestnanosti. Ak to zasa uvediem v extrémnom príklade: človek je riadny a obyčajný zamestnanec v nejakej firme. Na svoj dom (alebo balkón v paneláku) si nainštaluje jeden FV panel (250 Wp, ročná výroba 0,25 MWh, ušetrený nákup elektriny je okolo 30 €). Jeho zamestnávateľ ho z nejakých dôvodov prepustí a tento človek príde na úrad práce sa zaregistrovať ako nezamestnaný a prihlásiť si podporu v nezamestnanosti. Tým, ale že by bol podnikateľ v elektroenergetke, tak mu úrad práce nemôže (ako podnikateľovi) podporu v nezamestnanosti priznať a vyplácať. Nebyť § 4 ods. (2) tak by sa toto dokonca vzťahovalo na každého majiteľa auta, či hocakej batérie. I v batérii dochádza k výrobe elektriny – tá je tam uložená vo forme chemickej energie. Okolnostiam tohto odseku bola venovaná prvá časť série.

A práve pre vypustenie malej výroby z OZE – v malom zdroji – u domácnosti sa v energetickom zákone “objavil” druhý paragraf o nepodnikaní: malá zdroj na domácnosti: “(4) Podnikaním v energetike nie je výroba elektriny v malom zdroji výrobcom, ak si neuplatňuje podporu doplatkom podľa osobitného predpisu14) a ktorý je zároveň odberateľom elektriny v domácnosti a jeho ročná výroba elektriny nepresiahne 1,5-násobok 12-mesačnej skutočnej spotreby odberného miesta prepočítanej na základe priemernej dennej spotreby podľa posledného vyúčtovania odberateľa v domácnosti. Pri nových odberných miestach sa 12-mesačná skutočná spotreba elektriny nahradí projektovanou ročnou spotrebou elektriny uvedenou v stavebnom povolení.”

Čo to znamená ľudskou rečou

V prvom rade si treba uvedomiť, že tento odsek zákona sa vzťahuje výlučne na domácnosti – odberné miesta elektriny, ktoré majú akúkoľvek tarifu typu “domácnosť”. Teda, žiadne firmy alebo verejné objekty. Musí mať inštalovaný výkon menší, alebo rovný, 10 kW. Avšak nie je obmedzený len výkon – je obmedzená aj maximálna ročná výroba tohto zdroja – 1,5 násobok ročnej spotreby domácnosti pred inštalovaním tohto zdroja. A posledné veľmi dôležité obmedzenie sa týka toho, že si nemôže uplatniť časť podpory podľa zákona o podpore OZE – doplatok (podľa zákona o podpore OZE).

Dá sa využiť § 4 ods (4) bez zákona č. 309/2009?

Áno dá, ale nemá to zmysel. Zásadný rozdiel medzi dvomi odsekmi o nepodnikaní je v možnosti dodávať prebytky z výroby do nadradenej distribučnej sústavy. Zatiaľ čo pri ods. (2) – zdroj výlučne na vlastnú spotrebu túto možnosť nemá, tak zdroju podľa ods. (4) táto možnosť nie je zakázaná. A v súladu s článkom (2) Ústavy SR – čo nie je zakázané môžme robiť.

Bohužiaľ tak jednoduché to zasa nie je – dodávať elektrinu (hoc aj zadarmo) do distribučnej sústavy naráža na množstvo ďalších nevyjasnených úskalí v zákone aj reálnej praxi. Aby sa tieto komplikácie a logický proti tlak distribučiek nemuseli riešiť je pre malý zdroj na domácnosti potrebné: A. zamedziť pretokom do distribučky; B. pripojiť podľa zákona o podpore OZE.

Ako vidno pri možnosti A. (zamedzenie pretokov) ale už ide o zdroj výlučne na vlastnú spotrebu a teda je zbytočné sa obmedzovať ustanoveniami odseku (4) – domácnosť, malý zdroj, limitovaná výroba. V takom prípade je lepšie využiť len odsek (2).

V možnosti B. – pripojenie s prebytkami je už potreba zabezpečiť podľa legislatívy a to je riešené v zákone o podpore OZE – špecificky v § 4a zákona č. 309/2009.

Súbeh 251/2012 a 309/2009

Dĺžka tejto časti zasa dosiahla svojej čítateľnosti a preto ako správne pripojiť malý zdroj ako nepodnikanie si napíšeme v ďalšej časti seriálu. Všetko je riešené v zákone č. 309/2009 v § 4a.

 

Ak vás táto téma zaujala, alebo máte dodatočné otázky, rád si ich prečítam a pokúsim sa na ne odpovedať v diskusii pod článkom. Môžte nám dať “lajk” na našej facebook stránke: facebook.com/energiaweb.sk.

Uvedené informácie sú iba informatívne a skutočnosti v ňom uvedené nie je možné považovať za právne rady. EnergiaWeb ani Pavel ŠIMON s.r.o.  nemá oprávnenie poskytovať právne poradenstvo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.