Efektívne s energiou ako súčasťou budovy

Vo štvrtok 21. 4. 2016 usporiadala Slovenská rada pre zelené budovy a vydavateľstvo Eurostav ďalší ročník medzinárodnej odbornej konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe. Hlavnou témou tohtoročnej konferencie bude Smart princípy: teória verzus realita. Na záver konferencie organizátori vyhodnotili 5. ročník Ceny Visio 2020. Tá je cenou časopisu EUROSTAV, ktorým oceňuje najvýznamnejší čin v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby na Slovensku za uplynulé obdobie. Stalo sa už tradíciou, … Continue reading Efektívne s energiou ako súčasťou budovy