100 % OZE diel 7: A čo “staré OZE”?

V parlamente sa rokuje o programovom vyhlásení vlády (PVV), celé znenie je tu: www.nrsr.sk tlač 45. V zjednodušenom poňatí je pre OZE a “novú” energetiku toto programové vyhlásenie dobré. Veď sa jasne vymedzuje aby som citoval: “V rámci zdrojovej základne je to optimálne využívanie domácich zdrojov energie a nízkouhlíkových technológií, ako sú obnoviteľné zdroje energie a jadrová energia.” – strana 11 v hospodárskej politike. Takže by sme (tí … Continue reading 100 % OZE diel 7: A čo “staré OZE”?

Sme v právnom štáte, alebo nie?

Pavol Poláček napísal a zverejnil ďalší z jeho skvelých článkov o legislative v energetike. Bohužiaľ, z podstaty veci, už nie je napísaný tak ľahkým perom ako obvykle. Aj ja som si to musel prečítať dvakrát aby som pochopil detaily. Článok nesie názov “Upratať alebo odpratať?“, no ja pri písaní o tomto texte si dovolím použiť ostrejší názor: “Sme alebo nie právny štát?”. A to jednoducho … Continue reading Sme v právnom štáte, alebo nie?