Edícia Junior: Fotovoltické panely a ich delenie

Fotovoltické panely (FVP) nám umožňujú zachytávať a transformovať svetelnú energiu na elektrickú energiu. Po príchode fotónu svetla na FVP je vďaka vnútornej polovodičovej štruktúre a  fotoelektrickému javu vygenerovaný elektrón-dierový pár, ktorý je separovaný vnútorným elektrickým poľom PN-prechodu. Pohybom k jednotlivým elektródam sa vytvára elektrický prúd. FVP sa delia podľa materiálu, z ktorého sú vyrobené. Najčastejší material, ktorý sa používa na výrobu je kremík. Medzi ďalšie látky na výrobu … Continue reading Edícia Junior: Fotovoltické panely a ich delenie