ÚJD: Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení…

Na Portáli právnych predpisov sa objavil návrh “Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2015“, ktorý tam pridal sám Úrad jadrového dozoru, pred rokovaním Vlády SR o tomto materiáli. 

Správa na 34 stranách rieši činnosť UJD, ktorá je vlastne dobre odvedená, lebo sme celý minulý rok nemuseli o úrade nič zásadné počuť z médií. Úrad má svoj zákon: “Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov”, a ten sa aj nazýva Atómový zákon.

Jadrové zariadenie (JZ) je súbor civilných stavebných objektov a nevyhnutných technologických zariadení v projektom určenej konfigurácií, určených na:

 • výrobu elektrickej energie alebo na výskum v oblasti jadrovej energie, ktorých súčasťou je jadrový reaktor alebo jadrové reaktory, ktoré budú využívať, využívajú alebo využívali štiepnu reťazovú reakciu,

 • nakladanie s jadrovými materiálmi s množstvom väčším ako jeden efektívny kilogram, okrem priestorov na skladovanie kontajnerov a krytov, v ktorých sa jadrový materiál používa ako tieniaci materiál na rádioaktívne žiariče, zariadení na úpravu uránovej rudy a skladov uránového koncentrátu,

 • nakladanie s VJP,

 • nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi,

 • obohacovanie uránu alebo výrobu jadrového paliva.

V SR môžeme jadrové zariadenia rozdeliť nasledovne

Jadrové elektrárne (ďalej len „JE“):

Zdroj: Úrad jadrového dozoru SR
 • Jadrová elektráreň Bohunice V-2 (ďalej len „JE Bohunice V-2“), dva bloky v prevádzke

 • Jadrová elektráreň Mochovce 1,2 (ďalej len „JE Mochovce 1,2“), dva bloky v prevádzke
 • Jadrová elektráreň Mochovce 3,4 (ďalej len „JE Mochovce 3,4“), dva bloky vo výstavbe
 • Jadrová elektráreň Bohunice V-1 (ďalej len „JE Bohunice V-1“), v I. etape vyraďovania
 • Jadrová elektráreň A-1, (ďalej len „JE Bohunice A-1“), v II. etape vyraďovania

Iné jadrové zariadenia:

 • Technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov (TSÚ RAO)
 • Medzisklad vyhoretého jadrového paliva (MVJP)
 • Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov (FSK RAO)
 • Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO)
 • Experimentálna bitúmenačná linka (vo VUJE, a. s)

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť jadrového dozoru. Zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení, nad nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoretým jadrovým palivom a ďalšími fázami palivového cyklu, nad jadrovými materiálmi, vrátane ich kontroly a evidencie, ako aj nad fyzickou ochranou jadrových zariadení a jadrových materiálov. Zabezpečuje posudzovanie zámerov programu využitia atómovej energie a kvality vybraných zariadení a prístrojov jadrovej techniky a záväzky Slovenskej republiky (SR) vyplývajúce z medzinárodných zmlúv v oblasti jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení a nakladania s jadrovými materiálmi. 

Zodpovedný predkladateľ materiálu: Marta Žiaková, predsedníčka Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

Dodatok EW:

Jediné čo ma na správe zaráža vlastne ani nie je v zodpovednosti ÚJD. Tí len dozerajú na výkon. Je to dĺžka likvidácie našich dvoch vyraďovaných reaktorov:

 • Jadrová elektráreň Bohunice V-1 (ďalej len „JE Bohunice V-1“), v I. etape vyraďovania – Ukončenie II. etapy vyraďovania JE Bohunice V-1 sa v zmysle predloženej dokumentácie predpokladá do roku 2025, pričom konečný stav areálu na konci II. etapy bude uvoľnenie lokality na obmedzené využitie.
 • Jadrová elektráreň A-1, (ďalej len „JE Bohunice A-1“), v II. etape vyraďovania – Ukončenie procesu vyraďovania AE Bohunice A-1 je plánované na rok 2033.

Znamená to, že vyraďovanie jadrovej elektrárne je rovnako dlhý proces ako jej zriadenie – ak nie dlhší. To je síce známy fakt, ale vidieť to takto napísané je zarážajúce. Druhý moment je ten, že na toto rozoberanie skladáme všetci – nie len cez Národný jadrový fond, ale aj mimo ceny elektriny -formou nie malých príspevkov z EU (teda opäť aj z našich daní).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.