Dá sa žiť na 100 % z OZE? – trošku podkladov do diskusie (časť 2 – batérie a čísla)

Vo včerajšom úvode som popísal základné vstupy do úvahy o možnosti žiť na 100 % z OZE na úrovni jedného štátu – Slovenska. Ako OZE sú do úvahy zahrnuté vietor, Slnko, bioplyn a voda. Zo samotnej podstaty OZE, ale aj elektriny ako takej – vyrovnávanie okamžitej výroby a spotreby – sa musí súčasťou riešenia stať aj zariadenie na ukladanie energie – batérie. V tejto časti … Continue reading Dá sa žiť na 100 % z OZE? – trošku podkladov do diskusie (časť 2 – batérie a čísla)