Zelená domácnostiam – ako sa nesklamať (1 z 2)

Pre server SolarneNovinky.sk som napísal dvojdielný článok o tom ako sa správne rozhodnúť pri úvahách o inštalácii obnoviteľných zdroja a možnosti využitia podpory cez program Zelena domacnostiam. Keďže môže pomôcť viacerým pri rozhodovaní a tento môj server má dosť veľkú čítanosť tak je dám aj tu.

Od decembra minulého roku sa rozbehol dlho očakávaný a pripravovaný program podpory nasadenia malých obnoviteľných zdrojov energie – Zelená domácnostiam (www.ZelenaDomacnostiam.sk). Viaceré zúčastnené strany tohto programu si od neho sľubujú zaujímavé výsledky. Štát si. prostredníctvom SIEA, sľubuje väčšie percento používania OZE; zhotovitelia a realizátori rozvoj jednotlivých odvetví a samozrejme väčšie obraty a teda aj zisky. No a bežní ľudia – majitelia nehnuteľností – lacnejšie nasadenie tejto technológie.

Ako sa však zapojiť, tak aby nedošlo k následnému sklamaniu? SIEA a zhotovitelia sú dostatočne veľký, odborne vzdelaní a informovaní, aby sa našli v programe sami. Najhoršie sú na tom primárni príjemcovia podpory – domácnosti. Práve na nich je zameraný aj tento článok. Najskôr predstavíme niekoľko zásadných bodov, ktoré majú pomôcť pri základnom rozhodovaní, či program využiť. V ďalšej časti sa zameriame na detailnejšie vysvetlenie celého programu a na záver popíšeme ako využiť jednu zo štyroch skutočne podporovaných technológií – fotovoltiku.

Základné rozhodnutie či program využiť

Program Zelená domácnostiam má z prvého pohľadu veľmi zaujímavé podmienky. Štát, prostredníctvom financií z európskych fondov, môže prispieť až polovicou konečných nákladov na inštaláciu nového zdroja energie alebo na výmenu súčasného zdroja tepla. A tu si treba uvedomiť, že tu je prvé dôležité kritérium – podpora je maximálne 50 %. Viac prosto nemôže dosiahnuť. To ale znamená, že domácnosť na „tú druhú polovinu“ musí mať vlastné zdroje financií. Prvé kritérium teda je: Mám na inštaláciu nového zdroja energie dostatok vlastných financií?

V teoretickej rovine to môže byť napr. 100 €. Ale reálne, aby malo zmysel hovoriť o energeticky a ekonomicky zmysluplnom zdroji, bude spoluúčasť domácnosti predstavovať aspoň 1 000 €. Pred ďalším uvažovaním nad využitím podpory zo Zelenej domácnostiam si zrátajte svoje voľné finančné zdroje. Ide rádovo o viac tisíc €. Tie by sa vám mali vrátiť do maximálne 10 rokov z ušetrenej platby za energie.

Ak máte na prvú otázku (dostatok voľných financií) jasno, potom sa môžete pustiť do odpovedanie na druhú zásadnú otázku: Pomôže mi nový zdroj šetriť moje náklady na energie? Tu už odpoveď nie je taká jednoduchá. Reálne má Zelená domácnostiam štyri podporované zariadenia: jeden zdroj elektriny a tri zdroje tepla. Veterné turbíny ako zdroj elektriny nemôžeme počítať – nakoľko sa reálne v programe zatiaľ nedajú inštalovať. Pre pokračovanie v odpovedaní na druhú otázku si povieme niekoľko detailov o podporovaných zdrojoch. Elektrický zdroj je fotovoltika – je ju možné použiť veľmi univerzálne. Od napájania akýchkoľvek elektrospotrebičov až po uskladnenie v batériách (na využitie keď Slnko nesvieti) a ohrevu vody (najmä teplej úžitkovej vody). Zdroje tepla sú tri: slnečné kolektory, tepelné čerpadlá a kotle na biomasu. Tie produkujú presne to čo sa od nich žiada – teplo. Teplo však domácnosti potrebujú v najmä dvoch prípadoch – vykurovanie, v chladnom a zimnom období a príprava teplej úžitkovej vody, prakticky celoročne. Kúpať a umývať sa potrebujeme celý rok.

No a tu je časť odpovedi na druhú otázku (pomôže šetriť náklady?) – treba si spracovať „malý energetický audit“. Sadnúť si nad svojimi účtami za energie a spísať koľko a za čo vlastne v energiách platíte. Ako v domácnosti kúrite (elektrina, plyn, drevo, uhlie, tepelné čerpadlo, …) a aké máme v domácnosti účty na elektrinu. Pri elektrine si je veľmi vhodné spísať zoznam zásadných spotrebičov (chladnička, mraznička, šporák, práčka, mikrovlnka, rýchlo varná kanvica, televízor, server, počítače, …) a ich bežný čas prevádzky.

S výsledkami tohto súpisu sa môžeme rozhodovať akú technológiu by sme mohli použiť. Teraz sa dopustím do malého, ale prípustného zjednodušenia – ak vám účty za všetku nakupovanú energiu vychádzajú menej, ako povedzme 25 € za mesiac, tak vám gratulujem. Ďalej tento článok už nemusíte čítať, lebo za prvé sa vám asi neoplatí inštalovať nový zdroj energie, a za druhé máte veľmi dobrú energetickú bilanciu vášho bývania. Pre vás program Zelená domácnostiam prakticky nie je. 25 €/mesiac náklad na energie predstavuje pri domácnosti napájanej čisto elektrinou spotrebu okolo 2 000 kWh/rok. To je aj hranica, kde sa „láme“ efektívnosť nasadenia nového zdroja. Pod touto hranicou ťažko nájdete nákladovo efektívne zariadenie.

Druhým extrémom po tomto malom audite energií sú domácnosti, ktoré na energie míňajú viac ako 1 000 € za mesiac. Tu pri zjednodušenom pohľade ide o dve skupiny – veľké domy s bazénom, saunou a inou podobnou vybavenosťou. Tie môžu z efektívnych vlastných zdrojov energie pomerne veľa získať na úsporách. Avšak ak má dom takéto náklady na energie a popri tom nemá žiadne nadštandardné spotrebiče (bazén, sauna, …), tak ani pre neho tento článok zatiaľ nie je. Takýto majiteľ by najskôr mal zásadne uvažovať o vyriešení energetických strát – nie o ich inom získavaní energií. Majiteľ takéhoto objektu by sa mal pozrieť po inom podpornom programe – zateplenie domácností. Tu sa mu sa núka aj energetické poradenstvo správcu Zelenej domácnostiam – SIEA, ktoré ho prevádzkuje bezplatne.

Zostali nám teda objekty so strednou hodnou energetickej spotreby energií. Vyjadrené v peniazoch – medzi 25 až 1 000 €/mesiac. Teraz nastáva rozhodovanie akú technológiu použiť. A to na základe toho, či sa v domácnosti tieto financie minú na spotrebu len elektriny – kúrenie elektrickým kotlom a/alebo tepelným čerpadlom, alebo aj na spotrebu iných energií – plyn, biomasa, uhlie… Pri elektrickom kúrení sa zásadne dá uvažovať o troch zdrojoch – fotovoltika, slnečné kolektory a tepelné čerpadlo. Kotol na biomasu je podľa pravidiel programu možné použiť iba ako náhradu za kotol na fosílne palivá – (zemný plyn alebo uhlie). Tam kde sa teplo získava z fosílnych zdrojov alebo biomasy (dreva, drevných alebo rastlinných brikiet a štiepky) sa oplatí rozmýšľať aj o využití tepelného čerpadla alebo slnečných kolektorov.

Zelená domácnostiam je teda pre vás dobrá – čo ďalej?

Ak ste pri inventúre prvotných dvoch otázok dospeli k záveru, že pre vás Zelená domácnostiam má význam (ekonomický aj energetický), potom treba začať reálne riešiť otázku aký zdroj môžete použiť. Dobrá vlastnosť tejto podpory je, že môžete využiť aj kombináciu viacerých podporovaných zariadení. Opäť je potreba zobrať k sebe súhrn energetických spotrebičov a nákladov na energie. Na základe týchto podkladov bude prebiehať výber vhodnej technológie.

Pred pokračovaním diskusie o výbere technológie vás chcem odkázať na veľmi dobrý zdroj nezávislých všeobecných informácií o všetkých podporovaných zariadeniach – stránku s prednáškami zo semináre SIEA: siea.sk/…/prezentacie-zo-seminarov-vyuzivanie-obnovitelnych-zdrojov-energie-v-domacnostiach/. Hlbšia znalosť informácií o jednotlivých zariadeniach a schéme podpory vám pomôže pri ďalších rozhodovaniach, ale aj pri rokovaniach s potenciálnymi zhotoviteľmi.

V prvom rade je potrebné vyriešiť, či je možné použiť kotol na biomasu – ako už bolo písané, tak sa dá použiť len v prípade, že pôvodný kotol používa fosílne palivá – uhlie alebo zemný plyn. Ak spĺňa toto kritérium, je potreba ešte zvážiť ekonomiku výmeny takéhoto kotla – nie len či má výmena rozumnú hodnotu, ale aj dostupnosť úplne iného paliva.

Pokiaľ neuvažujete o novom kotle, tak ako iné zdroje tepla je možné použiť tepelné čerpadlo a solárne kolektory. Na rozdiel od kotla na biomasu, neodporúčam uvažovať nad týmito dvoma zdrojmi ako nad jedinou alternatívou pri kúrení. Slnečný svit v zimnom období je podstatne slabší a kratší než v lete a stále Slnko nie je schopné pokryť energetické tepelné nároky domácnosti v našom regióne.

Tepelné čerpadlá (TČ) majú viacero rozličných princípov odkiaľ získavajú teplo – vzduch, zemné kolektory, hĺbkové vrty alebo väčšie vodné plochy. Tu sa len zľahka dotknem tých najjednoduchších a najlacnejších – tepelné čerpadlo vzduch-voda. I napriek zvyšujúcej sa efektívnosti a zlepšujúcim sa parametrom, väčšina týchto TČ má rozumnú pracovnú vonkajšiu teplotu do -10 °C. Pod touto teplotou majú sotva účinnosť elektrického kotla alebo vôbec nepracujú. Preto slušný dodávateľ TČ jej neodporučí ako jediný zdroj tepla na vykurovanie.

V oboch technológiách – slnečné kolektory a tepelné čerpadlá – môžem odporúčať univerzálnu radu: oslovte dvoch, troch (ideálne aspoň štyroch) zhotoviteľov zo zoznamu Zelenej domácnostiam a nechajte si spraviť návrh riešenia. Ak sa väčšina ponúk bude viac menej zhodovať, potom už len vyberte toho kto vám je najviac sympatický. Ponuka, ktorá sa od ostatných zásadne odlišuje – či už výkonom alebo cenou nemusí byť zlá. Možno má dobrý dôvod, ktorý ostatní prehliadli. Avšak štatisticky je skôr pravdepodobnejšie, že sa viacerí trafili do vašich potrieb, ako že jeden vidí zásadne iné riešenie.

Po výbere zhotoviteľa si ešte raz nechajte podrobne vysvetliť, prečo zvolil také riešenie. Všetky tri tepelné zariadenia (kotle, TČ aj solárne kolektory) vyžadujú zásah do domu a aj pripojenie na vaše tepelné a vodovodné rozvody. Preto si nechajte predložiť harmonogram realizácie, vrátane miest pripojenia nových zariadení na vaše existujúce rúry.

Tu aj rozprávanie o výbere a realizácii podporeného tepelného zariadenia skončím, nakoľko je to oblasť, kde sa považujem za informovaného laika. Na webe alebo u jednotlivých zhotoviteľov tejto kategórie nájdete množstvo odborných rád ako postupovať. Preto sa do detailných návodov nebudem púšťať. V ďalšom pokračovaní sa zameriam na inštaláciu jediného elektrického zdroja – fotovoltické zariadenie.

 

druhom dieli sa budeme venovať podrobnému návodu ako správne využiť fotovoltickú inštaláciu podporenú v programe Zelená domácnostiam.

Nakoľko je to “živý” návod, budem rád, ak mi napíšete pripomienky dolu v komentároch, alebo vo fóre.

Jedna myšlienka na “Zelená domácnostiam – ako sa nesklamať (1 z 2)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.