Aktívne riadenie zákazky = viacej peňazí pre vás!

Aktívne riadenie zákazky = viac peňazí pre vás! Celý článok k stiahnutiu vo formáte pdf: Aktívne riadenie zákazky.pdf Ak chcete byť úspešní v oblasti obnoviteľných zdrojov, nestačí byť odborníkom iba na oblasť obnoviteľných zdrojov!!! Pre úspešné riadenie projektov a zákaziek v tejto oblasti potrebujete aj minimálne manažérske znalosti a praktické skúsenosti z  projektového riadenia. Tento minimálny rozsah sa nazýva „projektové minimum“ a zahŕňa univerzálne základné princípy, ktoré sú využiteľné vo všetkých … Continue reading Aktívne riadenie zákazky = viacej peňazí pre vás!