Príklad z praxe: Vanád-redoxové úložisko elektrickej energie

Energia je motorom ľudskej činnosti. Jej výroba, skladovanie a spotreba sa dotýka v rôznom rozsahu každého z nás. Vyrobiť elektrickú energiu nie je dnes problém, ostatne existuje celý rad konvenčných aj nekonvenčných spôsobov, viac či menej efektívnych, finančne a ekologicky náročných. Spotreba elektrickej energie je priamo úmerná rozvoju každej spoločnosti. Odjakživa sa však rieši neustály problém – nesúlad medzi energetickou ponukou a dopytom. Nové trendy Po našom … Continue reading Príklad z praxe: Vanád-redoxové úložisko elektrickej energie