Ako v praxi pracujú veľkokapacitné vanad-redoxové batérie s 20 000 nabíjacími cyklami?

Obnoviteľné zdroje energie (najmä Slnko a vietor) sa stále viac podieľajú na výrobe elektriny. Avšak časovo premenlivý výkon týchto zdrojov a obmedzená možnosť ich regulácie kladú zvýšené nároky na riadenie prenosových a distribučných sústav. Tie musia neustále zlaďovať ponuku (výrobu) a dopyt (spotrebu) po elektrine. Práve výkonné akumulátory pre skladovanie elektriny majú v budúcnosti tento nedostatok vykompenzovať. Je pozitívne, že nielen v Nemecku a v Českej republike vznikajú veľkokapacitné akumulátory s využitím … Continue reading Ako v praxi pracujú veľkokapacitné vanad-redoxové batérie s 20 000 nabíjacími cyklami?