Ostrov, hybrid a distribučky II

Postoje RDS k ostrovným a hybridným zdrojom sa rôznia. Samotný pojem ostrovná prevádzka je celkom jasný, ale aj k tomuto pojmu pristupujú RDS rôzne. Pre pojem hybridná prevádzka je veľmi dôležité ustáliť obsah “hybridný”. Lebo na rozdiel od jasnejšej ostrovnej prevádzky, je tu možné množstvo prístupov. A hybridný iba vlastne znamená, že má viacero režimov, technológií a pod. Hybridná FVE môže znamenať, že vie pracovať ako sieťová … Continue reading Ostrov, hybrid a distribučky II

Rok 2016 – rok pokračujúcich zmien v energetike

Obnoviteľné zdroje energie a najmä fotovoltika sú hýbateľom zásadných zmien v klasickej energetike. Tej energetike, ktorá sa začala formovať pred približne 150 rokmi, a ktorá vyústila do obrovských centrálnych spoločností – EXXON, Chevron, alebo z nášho regiónu ENEL, ČEZ, či Slovenské elektrárne. Za túto dobu bola zemeguľa spútaná množstvom drôtov, ktoré vlastnia a prevádzkujú distribučné spoločnosti. Ľudia a firmy platia podstatnú časť svojich príjmov za energie – za teplo, elektrinu, plyn … Continue reading Rok 2016 – rok pokračujúcich zmien v energetike