Ďalšie dôležité parametre u batérií

V predchádzajúcej časti článku o parametroch batérií som načrtol model batérie ako nádrže na vodu so všetkými podrobnosťami. Vysvetlili sme si čo je to Kapacita batérie, Hĺbka vybitia – DoD a Využiteľná kapacita batérie. V tomto pokračovaní sa budem venovať ďalším parametrom. Tie už nie sú také jednoduché, ale stále sa bude dať použiť nádrž ako príklad. Čo je to Nabíjací cyklus Vo väčšine diskusií o tom ako batérie … Continue reading Ďalšie dôležité parametre u batérií