Legislatívne návrhy dotýkajúce sa energetiky

Zástupcovia štátu nás cez Portál právnych informácií obdarili na vianočný čas návrhmi legislatívy, ktoré sa priamo (a značne), alebo len nepriamo, dotýkajú energetiky aj tej obnoviteľnej. V prehľade nižšie sú tri návrhy, a najmä ten prvý je značne dôležitý pre OZE. Je to návrh regulačnej politiky z dielne ÚRSO. Pre tých aktuálnych výrobcov, ako aj tých čo v oblasti podnikajú. Jeho odrazom bude stav alternatívnej (rozumej … Continue reading Legislatívne návrhy dotýkajúce sa energetiky