Druhá najväčšia pozitívna udalosť OZE na Slovensku v 2015

Prvá najväčšia udalosť je samozrejme seminár SAPI o FV a OZE v roku 2016:-). Po mnohých negatívnych udalostiach pre OZE a FV v roku 2015 sa konečne podarilo niečo dobré: SIEA spustila registráciu Zhotoviteľov pre program Zelená domácnostiam. Pevne verím, že do 25. 11. (na seminári SAPI) bude mať aj SIEA dosť informácií aby na seminári vedeli povedať kedy sa spustí aj registrácia domácností. Následne inštaláciám … Continue reading Druhá najväčšia pozitívna udalosť OZE na Slovensku v 2015