Skvapalniť vzduch na uloženie energie – môže to fungovať?

Uložiť energiu do stlačeného vzduchu je jedna zo starších metód uskladňovania. Príchod éry elektriny trochu tento starý prístup odsunul do úzadia. Dnes však stlačenie až skvapalnenie vzduch zažíva renesanciu. Najmä v oblasti vyšších výkonov, v rádoch MW – ako úložiská na vyrovnávanie uzlov v distribučnej sústave. Britská firma Highview Power Storage pracuje na dokončení 5 MW demonštračného projektu úložiska so skvapalneným vzduchom (liquid air energy storage – … Continue reading Skvapalniť vzduch na uloženie energie – môže to fungovať?

Príklad, že sa to dá – veľké batérie v Nemecku

Nemecko je príkladom, že prechod na OZE myslia vážne. Nie je to len politický ústup od jadrovej energetiky, ale aj silný tlak a akcie pri odstavovaní fosílnych zdrojov. Tento proces nie snadný a určite ani lacný. Len je to proces nutný, pokiaľ túto planétu chceme ešte dlhodobo používať.  Nemecko je aj súčasne príkladom toho ako byť, namiesto pasívneho prijímateľa cudzích trendov, lídrom nevyhnutnej zmeny a … Continue reading Príklad, že sa to dá – veľké batérie v Nemecku