Akumulátory – technológia

Technológie uskladňovania energie Od objavenia elektriny ľudia rozmýšľali o efektívnej metóde jej uskladnenia na neskoršie použitie. A tak ako sa vyvíjali technológie výroby elektriny, tak sa postupne rozvíjali aj metódy uskladnenia. Tuto je krátky prehľad niektorých rozličných spôsobov uskladnenia elektriny používaných vo svete.  Neslúži na presné vysvetlenie všetkých podrobností. Je to len úvodné rozdelenie pojmov, tak aby sme mohli ďalej s týmito kategóriami pracovať. Rozdelené … Continue reading Akumulátory – technológia