Seminár “ULOŽ SI TO DO BATERKY”

Spoločnosť ENERGY STORAGE SE Bratislava pripravila na 19. 11. seminár o “baterkách”, viď Energy-Storage.se: DETAILY PODUJATIA Prinášame najnovšie a najpokročilejšie riešenia pre uchovávanie elektrickej energie, tiež známe ako baterky, ktoré umožňujú akumulovať elektrickú energiu. A to vtedy, keď je elektrická energia lacná, či už z existujúcej siete alebo z obnoviteľného zdroja, ako FV, vietor, atď. a jej následné využitie v prípade potreby. Tieto batérie úplne zmenili spôsob, akým … Continue reading Seminár “ULOŽ SI TO DO BATERKY”