Tlačová správa: Veolia odštartovala novú súťaž pre školy

V školskom roku 2015/2016 sa skupina Veolia na Slovensku opäť rozhodla nadviazať na tradíciu vzdelávacích súťaží pre žiakov 2. – 4. ročníka základných škôl zameraných na vytváranie pozitívneho vzťahu detí k ekológii. Desiaty ročník súťaže sa vracia k téme, ktorá v minulosti patrila k najúspešnejším: BIODIVERZITA OKOLO NÁS – KEĎ VĎAKA BIODIVERZITE MOJE MESTO OŽIJE. Projekt sa realizuje pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR. Podieľať by … Continue reading Tlačová správa: Veolia odštartovala novú súťaž pre školy