Čo všetko skrýva pojem “spotreba” – 1. diel úvod

Za posledných pár rokov sa začali rozchádzať jednotlivé pojmy v energetike. Jeden z nich je aj slovo spotreba a jej rôzna odvodeniny.  Na problém v súčasnej dobe ukázal p. Poláček a serveri energia.dennikN.sk bol zverejnený článok od Nedajte si ukrajovať z podpory za zelenú energiu a následne web SAPI s komentárom: Ďalšie legislatívne vysvetlenie pojmov a dôsledkov – meranie, spotreba, TPS, TSS… V tejto krátkej sérii článkov sa pokúsime vniesť trochu svetla do tohto pojmu. A následne tieto pojmy aplikovať do reálneho sveta – techniky a ekonomiky.

Najskôr sa skúsime pozrieť na jazykové vysvetlenie.  Synonymický slovník slovenčiny z r. 2004 uvádza spotreba ako užívanie produktov, tovaru na uspokojovanie potrieb. Toto bohužiaľ nijako k pochopeniu nepomôže.

Pre definíciu spotreby a jej častí sa teda musíme pozrieť do zákonov a vyhlášok.

Zákon o energetike

Zákon č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov bohužiaľ spotrebu priamo nedefinuje. Ale zato používa viacero druhov:

 • okamžitú spotrebu,
 • primárnu spotrebu,
 • vlastnú spotrebu,
 • skutočnú spotrebu,
 • priemernú dennú spotrebu,
 • ostatnú vlastnú spotrebu.

Jednotlivé druhy sú v podstate intuitívne vysvetliteľné a pomerne jednoznačne. Až na poslednú menovanú – ostatnú vlastnú spotrebu. Nielenže je to pojem, ktorý môže predstavovať vlastne hocičo, ale iné predpisy jej dosť intenzívne využívajú. Tá však tiež nie je v tomto zákone definovaná. Jej definíciu budeme musieť hľadať inde.

Nepriamo sa spotrebe venuje § 40 “Meranie elektriny” a § 41 “Meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny”. Oba paragrafy si neskôr ukážeme v spojitosti s rôznymi druhmi spotreby.

Zákon o podpore OZE

Zákon č. 309/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov definuje jednu časť spotreby. V § 2 ods. (3) písm. a) technologickú vlastnú spotrebu definuje ako “spotreba elektriny v zariadení výrobcu elektriny a spotreba elektriny v stavebnej časti zariadenia na výrobu elektriny, technologickej časti zariadenia na výrobu elektriny a v pomocných prevádzkach výrobcu elektriny na účely výroby elektriny v mieste umiestnenia zariadenia výrobcu elektriny,“.

Tento druh spotreby je dôležitý poznať, lebo doplatok za vyrobenú elektrinu je možné dostať iba za vyrobenú elektrinu bez technologickej vlastnej spotreby (§ 4 ods. (1) písm. c)).

Ostatnú vlastnú spotrebu však v tomto zákone nenájdeme zadefinovanú, túto definíciu musíme hľadať až vo vyhláške, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou.

Zákon ešte v § 2 ods. (3) písm. f), stanovuje, že spotreba elektriny je “množstvo elektriny určené súčtom výroby elektriny na území Slovenskej republiky, vrátane technologickej vlastnej spotreby, a dovozu elektriny, od ktorého sa odráta vývoz elektriny,“.

Vyhláška ÚRSO o pravidlách trhu s elektrinou a plynom

Vyhláška č. 24/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov definuje v § 2 písm. a) ods. 21. že ostatnou vlastnou spotrebou je “spotreba elektriny výrobcu elektriny okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny a spotreby elektriny na prečerpávanie v prečerpávacích vodných elektrárňach,“.

Ďalej definuje v § 2 písm. a) ods. 36. že vlastnou spotrebou elektriny je “spotreba elektriny v stavebnej časti zariadenia na výrobu elektriny, technologickej časti zariadenia na výrobu elektriny a v pomocných prevádzkach výrobcu elektriny na účely výroby elektriny v mieste umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny; technologickú časť zariadenia na výrobu elektriny tvoria technologické časti nevyhnutné na výrobu elektriny tvoriace jeden technologický celok,“.

No a tu už nám vzniká nesúlad. Zákon o podpore OZE túto spotrebu definuje ako technologickú vlastnú spotrebu. Takže ten istý obsah a dva rozdielne pojmy.

Vyhláška ÚRSO o cenovej regulácii v elektroenergetike

Vyhláška č. 221/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov priamo nedefinuje pojmy spotreba. Avšak definuje platby spojené s jednotlivými druhmi spotreby. Týka sa to najmä platby tarify za prevádzkovanie systému a tarify za systémové služby.

Čiastkový záver

Ako vidno z predchádzajúceho, aplikácia pojmov spotreby pre výrobcu aj spotrebiteľa je pomerne komplikovaná záležitosť. A to sme zatiaľ riešili iba samotnú definíciu pojmov, bez toho aby sme sa snažili odkryť technické uplatnenie a už vôbec nie dôsledky na jednotlivé platby. Tomu sa však budeme venovať až v ďalších dieloch.

Uvedená miniséria je iba informatívna a skutočnosti v ňom uvedené nie je možné považovať za právne rady. EnergiaWeb ani Pavel ŠIMON s.r.o.  nemá oprávnenie poskytovať právne poradenstvo.

2 myšlienky na “Čo všetko skrýva pojem “spotreba” – 1. diel úvod

 1. Každý výrobca má v tieto možnosti, kam umiestniť vyrobenú elektrinu :
  – technologická vlastná spotreba
  – ostatná vlastná spotreba
  – dodávka do distribučnej siete
  Kam a koľko je závislé od niekoľkých faktorov :
  – trhová cena elektriny
  – výkupná cena výrobcu podľa rozhodnutia URSO
  – cena elektriny na straty
  – cena za distrbúciu elektriny príslušnej RDS
  Vzhľadom na voľnejšiu definíciu “technologickej vl.spotreby” je tu možnosť voľby najefektívnejšej prevádzky, ktorá je individuálna pre každého výrobcu a v priebehu prevádzky sa môže meniť v závislosti od zmien cien elektriny na trhu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.