Nové nádeje vo využití slnečnej energie

V súčasnej dobe, pokiaľ sa bežného človeka opýtate na využitie slnečnej energie, tak najčastejšia odpoveď bude – fotovoltika. Na prítomnosť FV panelov na budovách si začíname zvykať a cesta cez Nemecko, z hľadiska panelov na strechách, sa nám už nezdá taká kuriózna ako kedysi. Fotovoltika zatienila aj ten najrozšírenejší spôsob využitia Slnka – fotosyntézu (pestovanie potravy, rast dreva ale aj produkcia kyslíka, …). V súčasnej dobe … Continue reading Nové nádeje vo využití slnečnej energie