August a obnoviteľné zdroje energie

V auguste 2015 nás čakajú dve “zásadné” udalosti. SIEA by mala zverejniť podmienky podpory inštalácií malých zdrojov z EU fondov a do 15. 8. musia výrobcovia elektriny z OZE a KVET nahlásiť, že aj budú rok chcú podporu. EU podpora malým zdrojom Obnoviteľné zdroje energie, a výroba elektriny z nich, sa v roku 2014  a najmä v roku 2015 stala schizofrenická. Štát a jeho štruktúry … Continue reading August a obnoviteľné zdroje energie