Opäť G-komponet

Zaujal ma rozhovor s členom predstavenstva Západoslovenskej distribučnej, a.s. Ing. Mariánom Kapecom : vEnergetike.sk/aktuality/clanok/2947-kapec-stopercentny-g-komponent-by-bol-spravodlivejsi/ Ing. Kapec sa tu opätovne vracia k návrhu zvýšenia G-komponentu pre výrobcov s konštatovaním, že ZSDis bude aj v budúcnosti opätovne inicializovať zrovnoprávnenie poplatkov za prístup do distribučnej siete pre odberateľov aj pre výrobcov. Mňa najviac na tomto článku upútalo konštatovanie Ing. Kapeca, že zvýšením G-komponentu by sa mohla znížiť cena pre odberateľov, čo … Continue reading Opäť G-komponet