Posuny v alternatívnej energetike

Od nového tisícročia sa povedomie obyvateľov tejto planéty rozširuje o zodpovednosť za zmeny klímy. Či je za zmeny výlučne zodpovedný človek alebo aj iné vplyvy nechám na posúdenie iným. Dôležité je, že sa zmeny skutočne dejú. Spotreba energií vo svetovom meradle narastá a trend vyspelých krajín k lepšej energetickej efektívnosti zatiaľ iba spomaľuje tempo jej nárastu. Väčšina tejto spotreby je zásobovaná fosílnymi palivami, ktoré sa na planéte nahromadili … Continue reading Posuny v alternatívnej energetike