G komponent

G-komponent: ľudový názov pre platbu za rezerváciu kapacity (pripojeného výkonu) výrobcu elektriny. Akéhokoľvek s výnimkou vodných elektrárni do 5 MW. Zaviedlo ho ÚRSO svojou vyhláškou č. 221/2013 Z.z. Je platný od 1. 1. 2014. Má dve podoby – §19 zdroj (výrobca) pripojený do prenosovej sústavy (SEPS a.s.) platí za prenesený tovar (elektrinu) 0,5 €/MWh; §26 zdroj (výrobca) pripojený do distribučnej siete (ZSE-D, SSE-D a VSD) platí … Continue reading G komponent