Energetická politika SR

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 548 z 5. novembra 2014 bol schválený návrh energetickej politiky SR. Vytvoriť takýto dokument v dnešnej pre energetiku doslova revolučnej dobe je skutočne nezávideniahodná úloha. Po technických revolúciách v informačnej technike, mobilnej komunikácii zrejme prišla na rad na rad aj energetika. Veľký pohyb vo vývoji akumulácie elektrickej energie, vyvolaný neustálou manipuláciou “ropných” mocností s energetickým trhom, politickou nestabilitou v krajinách vyvážajúcich ropu a ztenčujúcimi … Continue reading Energetická politika SR