Centralizovaná versus decentralizovaná koncepcia v energetike

V súčasnosti prebiehajú veľké diskusie o budúcom vývoji energetiky v EU. Časť EU na čele s Nemeckom sa vydala cestou decentralizácie energetiky a druhá časť na čele s Francúskom a Anglickom zotrváva na pozíciách silnej centralizovanej energetiky. V preklade to znamená, že Nemecko presaduje malé lokálne zdroje elektriny vrátane OZE a “centralisti” idú cestou rozvoja jadrovej energetiky. Kde je Slovensko ? Materiál “Energetická politika SR” … Continue reading Centralizovaná versus decentralizovaná koncepcia v energetike