Neenergetické, ale dôležité, téma – úvahy a prejavy Tomáše Bati

Zhodou šťastných náhôd som na internete narazil na stránku o Tomáši Baťovi starším. Na stránke sú, aj k stiahnutiu a dokonca nahovorené, Baťové úvahy a prejavy. O osobe Tomáša Baťi st. som samozrejme všeličo vedel, avšak akosi tak povrchne. Do určitej miery tak trochu glorifikované, podobne ako osoby p. Masaryka a Štefánika. Avšak aj to, že sú nahovorené mi dovolilo si ich vypočuť. Najskôr som ich … Continue reading Neenergetické, ale dôležité, téma – úvahy a prejavy Tomáše Bati