Kauza Akcia 1508 – širšie pohľady

Od poloviny decembra 2014 sa energetický trh otriasa v základoch – síce je ho výkonovo menšia časť, ale zato z pohľadu množstva výrobcov jeho podstatná časť trhu. Teraz nechcem riešiť otázku samotnej kakuzy. Tejto téme sa dostatočne do hĺbky venuje na svojich stránkach samotné SAPI. Tu sa uspokojím s jednoduchým konštatovaním, že je postup RDS a ÚRSO protiprávny. Ale najmä nechutný a jeho črty pripomínajú mnohé súčasné celospoločenské a … Continue reading Kauza Akcia 1508 – širšie pohľady