Rozdieľ medzi cenou elektriny a elektriny z OZE a KVET a jej zmeny

Za posledné týždne som bol pomerne zaneprázdnený spoločným hľadaním riešenia v probléme “Akcia 1508“, ktorý na výrobcov elektriny z OZE a KVET spustili všetky tri regionálne distribučné spoločnosti (RDS). Problém sa stále nevyriešil, ale našiel som si čas zhrnúť poznatky z jednej oblasti, ktorá sa toho priamo týka: z čoho sa vlastne skladá cena elektriny – klasickej (spotrebovanej) a tej vyrobenej z OZE a KVET. V … Continue reading Rozdieľ medzi cenou elektriny a elektriny z OZE a KVET a jej zmeny