Aktualizácia v strate podpory na rok 2015

Ako aj tu sme informovali o aktuálnom dianí na slovenskom trhu obnoviteľných zdrojov energie v súvislosti s odoberaním zákonom pridelenej podpory na rok 2015. SAPI v tejto oblasti vykonalo množstvo aktivít, o ktorých informovalo. Problematika bola popisovaná aj v iných médiach. SAPI sa rozhodlo, že je asi správny čas na stretnutie postihnutých výrobcov kde bude informovať o aktivitách, riešení a aj právnom rozbore. Prihlásiť sa … Continue reading Aktualizácia v strate podpory na rok 2015