Tlačivá na splnenie oznamovacej povinnosti úradu

V minisérii o legislatívnych a technických rámcoch fotovoltiky na Slovensku sme v štvrtom a piatom dieli narazili na povinnosť oznámiť úradu (ÚRSO) začiatok, ukončenie a zmenu činnosti. Táto povinnosť je podľa energetického zákona a jeho § 4 odseku (9): Na osoby, ktoré vykonávajú činnosti podľa odseku 2 a 5, sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, podľa ktorej sú povinné v lehote do 30 dní oznámiť úradu začiatok, ukončenie a zmenu tejto činnosti. Keďže je … Continue reading Tlačivá na splnenie oznamovacej povinnosti úradu

LEGISLATÍVNE A TECHNICKÉ RÁMCE FOTOVOLTIKY NA SLOVENSKU – DIEL 5

Fotovoltika sa vyvíja veľmi dynamicky, ako z pohľadu technického, tak ekonomického ale najmä legislatívneho. Zákon o podpore OZE a VÚKV sa menil doposiaľ viac ako raz do roka.  Prvý diel tejto minisérie sa venoval histórii FV na Slovensku. V druhom dieli sme rozoberali technické spôsoby riešenia FVE/Z (fotovoltických elektrárni alebo zariadení). V treťom dieli sme sa pozreli na základné pojmy v slovenskej legislatíve a energetike. Štvrtý diel sa začal venovať legislatívnym možnostiam pripojenia FVE/Z.  Malý úvod Popisom dvoch štandardných možností (klasický … Continue reading LEGISLATÍVNE A TECHNICKÉ RÁMCE FOTOVOLTIKY NA SLOVENSKU – DIEL 5