LEGISLATÍVNE A TECHNICKÉ RÁMCE FOTOVOLTIKY NA SLOVENSKU – DIEL 6

Fotovoltika sa vyvíja veľmi dynamicky, ako z pohľadu technického, tak ekonomického ale najmä legislatívneho. Zákon o podpore OZE a VÚKV sa menil doposiaľ viac ako raz do roka.  Prvý diel tejto minisérie sa venoval histórii FV na Slovensku. V druhom dieli sme rozoberali technické spôsoby riešenia FVE/Z (fotovoltických elektrárni alebo zariadení). V treťom dieli sme sa pozreli na základné pojmy v slovenskej legislatíve a energetike. Štvrtý a piaty diel  sa začal venovať legislatívnym možnostiam pripojenia FVE/Z.  5.6 Hybridný systém Podľa definície z … Continue reading LEGISLATÍVNE A TECHNICKÉ RÁMCE FOTOVOLTIKY NA SLOVENSKU – DIEL 6

Reportáž: Pro-Energy Con

V dňoch 20. a 21. november 2014 sa v kúsok od Slovenských hraníc (v obci Kurdějov) uskutočnila pravidelná konferencia energetického magazínu Pro-Energy. Prvý deň konferencie mal štyri panely, a hneď prvý sa vrhol ku koreňom súčasných zmien v energetike. 1. Budoucnost elektroenergetických a plynárenských sítí vs. decentralizace energetiky – moderátor: Tomáš Hüner, předseda dozorčí rady, Vršanská uhelná Úvodnú prednášku predniesol Ing. Jiří Gavor, CSc., partner, ENA a zásadné … Continue reading Reportáž: Pro-Energy Con

Tlačivá na splnenie oznamovacej povinnosti úradu

V minisérii o legislatívnych a technických rámcoch fotovoltiky na Slovensku sme v štvrtom a piatom dieli narazili na povinnosť oznámiť úradu (ÚRSO) začiatok, ukončenie a zmenu činnosti. Táto povinnosť je podľa energetického zákona a jeho § 4 odseku (9): Na osoby, ktoré vykonávajú činnosti podľa odseku 2 a 5, sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, podľa ktorej sú povinné v lehote do 30 dní oznámiť úradu začiatok, ukončenie a zmenu tejto činnosti. Keďže je … Continue reading Tlačivá na splnenie oznamovacej povinnosti úradu

LEGISLATÍVNE A TECHNICKÉ RÁMCE FOTOVOLTIKY NA SLOVENSKU – DIEL 5

Fotovoltika sa vyvíja veľmi dynamicky, ako z pohľadu technického, tak ekonomického ale najmä legislatívneho. Zákon o podpore OZE a VÚKV sa menil doposiaľ viac ako raz do roka.  Prvý diel tejto minisérie sa venoval histórii FV na Slovensku. V druhom dieli sme rozoberali technické spôsoby riešenia FVE/Z (fotovoltických elektrárni alebo zariadení). V treťom dieli sme sa pozreli na základné pojmy v slovenskej legislatíve a energetike. Štvrtý diel sa začal venovať legislatívnym možnostiam pripojenia FVE/Z.  Malý úvod Popisom dvoch štandardných možností (klasický … Continue reading LEGISLATÍVNE A TECHNICKÉ RÁMCE FOTOVOLTIKY NA SLOVENSKU – DIEL 5

LEGISLATÍVNE A TECHNICKÉ RÁMCE FOTOVOLTIKY NA SLOVENSKU – DIEL 4

Fotovoltika sa vyvíja veľmi dynamicky, ako z pohľadu technického, tak ekonomického ale najmä legislatívneho. Zákon o podpore OZE a VÚKV sa menil doposiaľ viac ako raz do roka.  Prvý diel tejto minisérie sa venoval histórii FV na Slovensku. V druhom dieli sme rozoberali technické spôsoby riešenia FVE/Z (fotovoltických elektrárni alebo zariadení). V treťom dieli sme sa pozreli na základné pojmy v slovenskej legislatíve a energetike. Tento diel bude venovaný legislatívnym možnostiam pripojenia FVE/Z. 5 Aké sú možnosti realizácie FV Za krátku dobu … Continue reading LEGISLATÍVNE A TECHNICKÉ RÁMCE FOTOVOLTIKY NA SLOVENSKU – DIEL 4

LEGISLATÍVNE A TECHNICKÉ RÁMCE FOTOVOLTIKY NA SLOVENSKU – DIEL 3

Fotovoltika sa vyvíja veľmi dynamicky, ako z pohľadu technického, tak ekonomického ale najmä legislatívneho. Zákon o podpore OZE a VÚKV sa menil doposiaľ viac ako raz do roka.  Prvý diel tejto minisérie sa venoval histórii FV na Slovensku. V druhom dieli sme rozoberali technické spôsoby riešenia FVE/Z (fotovoltických elektrárni alebo zariadení). V tomto treťom dieli sa pozrieme na slovenskú legislatívu a energetiku – najmä s ohľadom na obnoviteľné zdroje a fotovoltiku. 4  Základné legislatívne rámce FVE/Z Energetická … Continue reading LEGISLATÍVNE A TECHNICKÉ RÁMCE FOTOVOLTIKY NA SLOVENSKU – DIEL 3

Reportáž: (SEMINÁR SAPI) Malé zdroje a distribuovaná produkcia – Fotovoltika v roku 2015

Spracované pre SolarneNovinky.sk. Dňa 21. 10. 2014 Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu – SAPI zorganizovala pravidelný seminár, ktorého témou bola, ako inak, fotovoltika. Seminár sa konal pod názvom: Malé zdroje a distribuovaná produkcia – Fotovoltika v roku 2015. V tejto stručnej reportáži sa budeme venovať celému obsahu, ale najmä téme, ktorá fotovoltiku obchádza už od začiatku roku – malé zdroje a inštalačná podpora EU. Priebeh bol … Continue reading Reportáž: (SEMINÁR SAPI) Malé zdroje a distribuovaná produkcia – Fotovoltika v roku 2015