Legislatívne a technické rámce fotovoltiky na Slovensku – diel 1

Fotovoltika sa vyvíja veľmi dynamicky, ako z pohľadu technického, tak ekonomického ale najmä legislatívneho. Zákon o podpore OZE a VÚKV sa menil doposiaľ viac ako raz do roka. V tejto minisérii sa krátko pozrieme na históriu vývoja FV, ale najmä na to aké sú v súčasnosti technické a legislatívne u nás rámce. 1        Úvod Fotovoltika prešla i na Slovensku prekotným vývojom. V tomto vývoji možno nájsť niekoľko zlomových období: … Continue reading Legislatívne a technické rámce fotovoltiky na Slovensku – diel 1