Hlúposti a zavádzanie – článok o dotáciach na malé zdroje

30. 9. som sa vracal z Bruselu zo záverečného stretnutia projektu PV GRID kde SAPI bolo účastné. Niekde na nemeckej diaľnici mi volal redaktor z denníku SME a pýtal sa ma na názor SAPI na dotácie na malé zdroje. Rozprávali sme sa 13 min. 46 s. a výsledok som si prečítal v denníku SME tu: Štát podporí inváziu solárov do domov miliónmi eur.

Hneď na začiatku musím povedať, že som s výsledkom sklamaný až naštvaný. Z citácií z rozhovoru vyznieva, že sme s programom inštalačných dotácií spokojní, a máme iba malú obavu, že “úradníci” nebudú stíhať vybavovať. Pre tých čo nevedia, citácie hladajte v článku s menom Pavel Šimon. Pravda je však taká, že som niekoľkokrát v rozhovore zdôraznil môj hlavný postoj: tie dotácie nie sú zásadne treba a spôsob akým sú prezentované fotovoltike, ale aj ostatným zamýšľaným podporovaným zdrojom škodí. Prečo im škodí? Novela zákona o podpore OZE je v platnosti od 1. 1. 2014, SAPI a ostatné tri školiace inštitúcie vyškolilo do 400 inštalatérov fotovoltiky a fototermiky. A počet inštalácií malých zdrojov je podstatne menší ako 100. A to najmä preto, že zamestnanci Úradu vlády od januára 2014 ohlasujú 100 miliónov na dotácie od “budúceho mesiaca”.

I článok (link vyššie) nabáda aby ľudia “pár” mesiacov čakali na dotáciu. Lenže tých pár mesiacov už je 10, a v lepšom prípade ešte 4 budú. V horšom prípade aj 8 a viac.

Než sa pustím do rozboru jednotlivých “hlúpostí a zavádzaní” v článku, tak najskôr všeobecná poznámka: p. Vážny na odkazovanom článku hovorí: „Samozrejme, druhý rozmer je čisto ekonomický. Ak si dnes niekto do domácnosti kúpi obnoviteľný zdroj, peniaze sa mu vrátia za desať až dvanásť rokov. V prípade, že by využil dotáciu, návratnosť môže byť už za sedem rokov.“ A tu je zásadná logická chyba celého programu: niečo čo má životnosť okolo 20 rokov a prirodzenú návratnosť (rok 2014) 10 až 12 rokov nepotrebuje inštalačnú dotáciu. Skrátenie návratnosti na 7 až 8 rokov je zbytočné.  Technológia prirodzene za prvú polovinu životnosti na seba zarobí a v druhej polovine životnosti zarobí na novú technológiu OZE. Za 20 rokov budú systémy úplne inej generácie. Tých avizovaných 115 miliónov € sa môže použiť účelnejšie. Keby sa napr. kúpili do každého okresného mesta dva hybridné autobusy do MHD tak životnému prostrediu a viacerým ľudom to pomôže viac.

Takto sa prirodzený rozvoj OZE pre jednotlivcov brzdí a kriví už 10 mesiacov a bude ešte minimálne pol roka. Následne sa spustí ďalšie papierové šialenstvo. SIEA nebude stíhať vybavovať žiadosti o dotácie a inštalácie namiesto týždňa zasa budú trvať mesiace. V článku spomínané “A značný nápor môže očakávať i Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá by vyplácanie dotácií mala administrovať.” bude jednoznačne pravda. Väčšina nami vyškolených inštalatérov (s osvedčením MH SR) eviduje záujem desiatok klientov – len čo sa spustí dotácia. To bude tisícky žiadostí hneď v prvom mesiaci. Kto si myslíte, že ich vybaví “na počkanie”? SIEA má 170 ľudí (opäť v článku), ale množstvo prirodzených úloh a na tomto projekte bude pracovať tak do 10 zamestnancov. 10 000 žiadostí v roku je okolo 40 žiadostí denne – za podmienky, že budú prichádzať pravidelne celý rok. Ale to nebudú, prídu aspoň na začiatku, nárazovo. Nebude to jedna A4 poskladaná do malej obálky, ale minimálne 10 až 50 strán – formulár žiadosti, osvedčenie inštalatéra, potvrdenie distribučky, potvrdenie o tom, že nedlhuje na dani, potvrdenie o poistení, vyhlásenie, že aspoň tri roky bude zariadenie prevádzkovať (viď článok a p. Kubica). To všetko bude musieť SIEA skontrolovať a posúdiť.

A teraz k rozboru článku: pôjdem postupne od začiatku.

1. “Kto dnes zvažuje namontovať si na strechu solárne panely alebo kúriť kotlom na biomasu, oplatí sa mu počkať.” toto už som rozoberal vyššie. Je to vlastne len “zakuklená” brzda prirodzeného vývoja.

2. “takmer každý, kto … veterné turbíny… ” – veterné turbíny sa nebudú inštalovať a to najmä zo zákonných dôvodov. A) Každá veterná turbína musí mať podla zákona o posudzovaní dopadov na životné prostredie “plnú EIA” a to je proces na rok a vyššie a “kopu” peňazí. B) v legislatíve o osvedčeniach pre inštalatérov nie je myslené na inštalatérov veternej energetiky (viď §13a zákona 309/2009) a teda nemôžu vzniknúť takýto inštalatéri s osvedčením MH SR. Vyškoliť sa dajú, ale MH SR nemá právo im dať osvedčenie.

3. „Dotácia však bude predstavovať vždy len menšiu časť nákladov. Väčšinu si žiadateľ bude stále hradiť sám,“ podotýka Vážny. – V prvom rade klient si zaplatí celú inštaláciu a až potom bude žiadať časť financií späť. Možno niektorí inštalatéri budú inštalovať so zmenšenou časťou nákladov a zvyšok si nechajú doplatiť po príjmu dotácie. Ale to vidím riskantné pre obe strany – klienta aj inštalatéra. A navyše je to dosť na hrane zákonov.

4. Vložený obrázok – tepelné čerpadlo so zemným kolektorom alebo vrtmi sa určite pohybuje hrubo cez 10 000€. Za túto sumu sa dá inštalovať tak TČ vzduch-voda. Toto by som však hodnotil iba ako malú neznalosť.

5. “Program so strohým názvom „Podpora malých obnoviteľných zdrojov“ musí v najbližších týždňoch ešte schváliť Európska komisia, no už sa pripravuje. Pokiaľ sa operačné programy na EK strane neschvália do 31. 10. 2014 (funkčné obdobie komisárov), tak sa tomu bude venovať až nová komisia. A nie som si istý či by som ako nový komisár (čo nie som) po nástupe do funkcie len tak podpísal niečo o čom nič neviem. Ale dobre, stará komisia to podpíše, a do konca októbra máme schválené operačné programy. Následne na našej strane sa budú musieť urobiť rámcové pravidlá, na základe nich vydať výzva a to bude trvať nejaký čas. Výzva bude musieť byť zverejnená aspoň 2 mesiace pred prijímaním žiadostí. Čo nás síce teoreticky dostáva do januára 2015, ale tomu osobne neverím. Skôr ďaleko neskôr (zaujímavá vetná konštrukcia:-).

6. “Úradníci dolaďujú príslušné manuály a štátna Slovenská inovačná a energetická agentúra už má v teréne vlastných expertov, ktorí záujemcov o chystanom projekte informujú.” tu. Pracovníci SIEA sú v “teréne”, dokonca už mesiace, ale úplne s iným poslaním – energetická efektívnosť v programe ŽIŤ ENERGIOU.  Navyše to “dolaďujú” nie je na dva, tri dni, ale skôr týždne.

7. “bežnému rodinnému domu by vlastný zdroj elektriny mohol podľa úradníkov nahradiť päťdesiat až osemdesiat percent celkovej spotreby” – tu. To ťažko. Kto toto tvrdí, nemá žiadne skúsenosti s fotovoltikou a spotrebou domu. Pokiaľ sa nezapojí akumulácia, tak sa ušetrená energia bude pohybovať na úrovni do 33%. Skôr je to naopak – kto nebude vedieť spotrebovať okolo 80% produkcie zdroja, tak radšej nech o takom zdroji vôbec neuvažuje. Prečo – to sa pýtajte inštalatérov OZE, aspoň tí čo boli školení SAPI taký výpočet dostali.

8. „Ak si do toho započítate náklady na nákup samotného zariadenia, vložené peniaze sa vám vrátia najneskôr do desiatich rokov,“ sľubuje energetický konzultant a Vážneho poradca Juraj Kubica. – v tom prípade nie je potreba dotácia, viď vyššie.

9. “Na porovnanie: dnes je do slovenských sietí zapojených len niečo málo nad tritisíc takýchto zariadení.” – tu. Opäť nepresnosť. Tých zdrojov nie je ani 3000. Celkovo do 2800 a to je aj vyše 100 bioplyniek a ďalších cez 50 malých vodných elektrárni.

10. Kapitola “Upíšu sa na tri roky” je celá hrôza: na v súčasnosti podporované systémy (do 30 kW na budove) netreba povolenie MH SR. A i keď sú formálne možné, všetky tri distribučky majú “STOP stav” a iné zdroje, ako malé, nepripájajú.

11. „Technici vám prídu nainštalovať napríklad solárne panely a spolu s nimi príde už aj inštalatér, ktorý vám dá potrebný certifikát. Na základe toho vám vznikne nárok na dotáciu,“ vysvetľuje Kubica. – Sám p. Kubica nižšie tvrdí, že klient nesmie byť daňovým dlžníkom – a to sa bude dať preukázať iba potvrdením od daňového úradu (1. papier na min. týždeň), bude mať FVE poistenú (2. papier a vybavovanie aspoň na 2-3 dni), zaviaže sa prevádzkovať aspoň 3 roky (3. papier), a p. Kubica by mal vedieť, že podľa zákona na inštaláciu malého zdroja podľa § 4a zákona o OZE je tých papierov o dosť viac – minimálne 6 – viď časť potrebného tu.

12. „Prevádzkovatelia budú investovať do množstva nových meradiel, ktoré budú záujemcom inštalovať do domácností, aby mali prehľad o ich výrobe,“ hovorí Michal Hudec, analytik portálu energia.sk. – toto je síce pravda, ale nie úplná. P. Hudec určite ako expert vie, že všetky distribučky (regionálne aj miestne) do roku 2020 musia inštalovať “Inteligentné meracie systémy” a to bez ohľadu či spotrebiteľ bude mať alebo nie malý zdroj.  Takže to nie je investícia navyše, len posunutá v čase.

13. “Masové rozširovanie solárov až doposiaľ brzdili distribučné spoločnosti, ktoré museli každého „zeleného“ výrobcu zapojiť do siete. ” – tu. A robia to aj naďalej. Teda s výnimkou VSD.

14. “Samozrejme, že ak štát sľúbi, že zaplatí domácnostiam štvrtinu ekologických investícií, v praxi to bude oveľa viac. ” – tu, v skutočnosti to bude menej. Klientom a teda aj inštalatérom vznikajú pri malých zdrojoch s inštalačnou podporou EU nové povinnosti, ktoré si budú vyžadovať ďalšie náklady a teda sa ich cena zvýši oproti tým čo nevezmú túto podporu. Malý zdroj bez podpory môže (bohužiaľ iba podľa zákona a teoreticky – distribučky sa tomu bránia) predávať svoje prebytky za cenu elektriny na krytie strát (tento rok 46 €/MWh). Dotované  malé zdroje nie. Skutočná podpora bude v celkových číslách za životnosť FVE tak 12 až 15%.

15. “Vláda predpokladá, že dotácie by mohlo získať sedemdesiat až osemdesiattisíc domácností. Tie by vďaka tomu mohli vyprodukovať elektrinu o celkovom výkone 163 megawatt.” – tu. Zaujímavé – predpokladá sa 70 až 80 tisíc, ale presný výkon 163 MW. Navyše, keďže sa má podporova aj teplo, tak časť (možno aj polovina) nebude produkovať elektrinu. I pri plne elektrických zdrojoch je priemerná inštalácia 2 kW a to je tak na hrane čo bežný rodinný dom vie spotrebovať z FVE. U spoločenstiev a bytov v bytovkách to bude sotva 0,5 kW (dva FV panely).

16. Vložený obrázok “Podporu od štátu mali hlavne veľkí výrobcovia elektriny zo soláru, ktorí ju posielajú do siete.  …” – tu.  Nepresnosť až zavádzanie. Z vyše 2000 FVE je sotva 500 veľkých výrobcov, Výkonovo síce väčšina, ale počtom podstatná menšina.

Záver

Tí čo mali trpezlivosť dočítať až sem, klobúk dole. Ale ako vidíte, i naďalej je fotovoltika predmetom manipulácií verejnej mienky. Najmä fotovoltika nepotrebuje od štátu podporu, len jej nesmie prekážať. Budúcnosť si urobí sama, aspoň to je môj názor.

9 myšlienok na “Hlúposti a zavádzanie – článok o dotáciach na malé zdroje

 1. Zdravim.
  Nemate niekto cely clanok z toho sme. Neda sa cely precitat zadarmo. Chcel som si precitat tie ……..
  DAkujem

  MArek

 2. Pan Simon, ako vzdy zmiesal co kuchyna dala.

  Nepresne informacie zo SAPI a jeho neinformovanost sice ospravedlnuje vela veci, ale zmiesat cerapanie dotacie cez strukturalne fondy a paragraf 4a zakona to je az prilis amaterske v bode 11 je to vidiet najzretelnejsie.

  od bodu 1 po bod 16 – je názor redaktora clanku a nie odbornika v legislativnej oblasti, ktory nevie ze zeleny bonus v Slovenskej republike neplati a tento vyraz aj jeho vyznam patri do Ceskej republiky.

  1. Pán XX,
   ani na sapi.sk ani tu sa neviete za svoj názor postaviť svojim menom. Ja to robím, a píšem pod svojím menom. K odpovedi na váš príspevok: čerpanie dotácie je priamo spojené s § 4a zákona 309/2009, aj v FV, tak potenciálne vetrom. Tak nielen, že to nie je amatérske ale zámerné, lebo to tak v elektrine je. V teple samozrejme nie.
   Druhá časť: kde spomínam “zelený bonus”, kde sa na “zelený bonus” odkazujú mnou kritizované články?
   Ak máte dosť silných a správnych argumentov, nech sa páči. Môj mail je ľahké násjť so pripravený na odbornú diskusiu.

 3. Ospravedlnujem sa zabdol som napisat za:
  ……a paragraf 4a zakona

  č. 309/2009

  to je az prilis amaterske …… atd.

 4. Môj názor na dotáciu na malú FVE som tlmočil už na “okrúhlom stole ” na výstave v Nitre, kde boli všetci kompetentní. Dotácia má štartový potenciál len ak ak pokryje 80 % investičných nákladov malej FVE. Rozbiehal som dotácie na zatepľovanie v r. 1990, čo je v podstate identická snaha o podporu zníženia energetickej náročnosti bývania ako malými FVE . Bez 80 % dotácie by sa zatepľovať nazačalo.
  Som presvedčený, že treba vyvinúť maximálne úsilie na to , aby dotácia bola napr. pre prvých 1000 inštalácií FVE 80 %.Po vyčerpaní kvóty a relevantných výsledkoch, postupne klesať… Inak si peniaze z EÚ určené pre malé FVE pre “nezáujem” rozdelia veľkí hráči OZE / napr. Váhostav na vodné elektrárne/ . Ing. Vážny to v rozhovore pre sme jasne povedal !!! Toto je pravá hra o 100 mil. euro !!!

 5. Dobrý deň,
  nechcem riešiť odbornosť ,alebo neodbornosť Vašich
  komentárov, ale rád by som sa držal reality, ktorá vládne krásnym demokraticko-birokratickým Slovenskom.
  Mám záujem si vybudovať malý zdroj FV do 10kW.
  V skutočnosti 16FV panelov 250Wp s 3f meničom 3,7kW
  Moja ročná spotreba sa pohybuje 4000-5000kW
  Vzhľadom na vydanie zákona 382/2013 § 4aZ. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie som si myslel, že sa konečne pohli na Slovensku ľady,ale ku… som sa zmýlil, preto že zákony sú len pre spodinu, ktorá ich musí striktne dodržiavať a netýkajú sa vyvolených a monopolov ako napr.SSE-D. Páni zo spom. spoločnosti
  si po pol roku od vydania zákona dali tú námahu a vydali arogantné podmienky monopolu, ktoré sa len ťažko dajú splniť!!!
  Jedine že by som si postavil ku zdroju FV aj bazén a pri dostatočnom slnku cez Wat router varil v ňom vodu,
  lebo SSE-D si nežiada ani 1W mojej energie, aj keď im ju chcem dať zadarmo. Ak sa to nedaj bože stane, hrozia odpojením od DS a pokutou. A Vy tu diskutujete o dotáciách !!!
  Je vlastne o čom diskutovať a baviť sa o nezmysloch, keď je to nepriestrelné aj bez nich ? Uvítam každú rozumnú radu.

  s pozdravom

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.