Prečo sa na “nepodnikanie” v energetike nevzťahuje zákon č. 309/2009

V ďalšom pokračovaní pojednania o tom ako si zriadiť vlastnú výrobu elektriny s čo najmenšou byrokraciou sa pokúsim pozrieť prečo obnoviteľný zdroj ako nepodnikanie v elektroenergetike nespadá pod oblasť zákona o podpore OZE a KVET (č. 309/2009 Z.z.) Na začiatok malé upozornenie (vyvlečenie sa zo zodpovednosti:-) EnergiaWeb a ani ja ako osoba nemôžme poskytovať právne rady. I táto druhá časť je “len” o mojom odbornom názore na … Continue reading Prečo sa na “nepodnikanie” v energetike nevzťahuje zákon č. 309/2009

Spolupráca energetických webov

Dňa 26. 8. 2014 došlo o obsahovej spolupráci medzi dvoma energetickými servermi na slovenskom trhu: SolarnaElektraren.sk člen medzinárodnej skupiny ProfiPv a náš EnergiaWeb. Náš energetický web je zameraný celkovo na energetiku s dôrazom na obnoviteľné a alternatívne zdroje, a SolarnaElektraren sa venuje prednostne fotovoltike. To vytvára okolnosti na dobrú symbiózu oboch webov. Continue reading Spolupráca energetických webov