Pojednanie o tom ako si zriadiť vlastnú výrobu elektriny s čo najmenšou byrokraciou

Uvedené pojednanie je iba informatívne a skutočnosti v ňom uvedené nie je možné považovať za právne rady. EnergiaWeb ani Pavel ŠIMON s.r.o.  nemá oprávnenie poskytovať právne poradenstvo. Pojednanie je spracované na základe Zákona o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 251/2012 (www.zakonypreludi.sk/zz/2012-250), ale aj seminára o energetickej legislatíve (sféra 24. až 25. 7. 2014). Definícia čo je podnikanie a čo výrobca Zákon v: § 1 odsek … Continue reading Pojednanie o tom ako si zriadiť vlastnú výrobu elektriny s čo najmenšou byrokraciou