SAPI: Pokračovanie legislatívneho boja proti nelegálnemu G-komponentu

V úsilí o nápravu protiprávneho stavu, vzniknutého zavedením G-komponentu úradom (ÚRSO) SAPI a jeho členovia podstúpili ďalší krok. Advokátska kancelária SEMANČÍN POLÁČEK podala v mene niektorých členov SAPI žalobu o vrátenie G-komponentu spolu s návrhom na nariadenie predbežného opatrenia proti všetkým trom regionálnym distribučným spoločnostiam (RDS – ZSDis a.s., SSE-D a.s. a VSD a.s.). Súčasne boli tieto tri RDS listom upozornené na tieto právne kroky. RDS sú v podstate “nevinnou” obeťou v tejto … Continue reading SAPI: Pokračovanie legislatívneho boja proti nelegálnemu G-komponentu