Organizátor trhu s elektrinou

Podľa energetického zákona je (zákon č. 251/2012, § 15) je vlastne každý kto má elektrinu alebo plyn účastníkom trhu (s elektrinou alebo plynom). Podľa presnej definície:

Účastníkom trhu s elektrinou je:

a) výrobca elektriny,
b) prevádzkovateľ prenosovej sústavy,
c) prevádzkovateľ distribučnej sústavy,
d) dodávateľ elektriny,
e) odberateľ elektriny,
f) organizátor krátkodobého trhu s elektrinou.

Účastníkom trhu s plynom je:

a) výrobca plynu,
b) prevádzkovateľ prepravnej siete,
c) prevádzkovateľ distribučnej siete,
d) prevádzkovateľ zásobníka,
e) dodávateľ plynu,
f) odberateľ plynu.

Obsahovú reguláciu a definíciu trhu ale rieši zákon o regulácii sieťových odvetví  (zákon č. 250/2012, §  1 odsek d) a § 24). Tento zákon zmocnil aj ÚRSO k vydaniu vyhlášky o organizácii trhu s elektrinou. Tá dostala podobu vo vyhláške ÚRSO č. 24/2013.

Za trh s elektrinou je zodpovedná spoločnosť OKTE, a.s. (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou). Začala svoju činnosť 1. januára 2011. OKTE, a.s. je dcérska spoločnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., ktorá je 100 % vlastníkom akcií. OKTE, a.s. je regulovaný subjekt, ktorý podlieha regulácií zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). OKTE, a.s. je držiteľom povolenia na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v Slovenskej republike.

Pre bežného užívateľa (odberateľa elektriny alebo plynu) je dôležité, že OKTE je pre nich v podstate neviditeľné. Horšie sú na tom výrobcovia elektriny (i z obnoviteľných zdrojov), ktorí od 10 kW inštalovaného výkonu vyššie majú informačnú povinnosť. Táto zákonná povinnosť ich núti podpísať zmluvu o prístupe do informačného systému OKTE a poskytovať im informácie. V závislosti od výšky inštalovaného výkonu s rôznou hĺbkou a periodicitou. Viac v spomínanej vyhláške ÚRSO č. 24/2013.

Zodpovednosti OKTE sú pomerne široké: “Pri poskytovaní služieb pristupuje OKTE, a.s. ku všetkým účastníkom trhu s elektrinou na základe otvorených, transparentných a nediskriminačných podmienok. Náplň činnosti spoločnosti OKTE, a.s. vyplýva z medzinárodných a národných legislatívnych dokumentov. OKTE, a.s. organizuje a vyhodnocuje organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou a zabezpečuje zúčtovanie odchýlok na území Slovenskej republiky. Zároveň realizuje projekt rozšírenia svojej pôsobnosti v oblasti správy a zberu nameraných dát a tiež centrálnej fakturácie poplatkov súvisiacich s prevádzkou elektrizačnej sústavy, čím sa dosiahne zjednodušenie finančných tokov a zjednodušenie fakturačných služieb.” – www.okte.sk/sk/o-spolocnosti/zakladne-informacie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.