Organizátor trhu s elektrinou

Podľa energetického zákona je (zákon č. 251/2012, § 15) je vlastne každý kto má elektrinu alebo plyn účastníkom trhu (s elektrinou alebo plynom). Podľa presnej definície: Účastníkom trhu s elektrinou je: a) výrobca elektriny, b) prevádzkovateľ prenosovej sústavy, c) prevádzkovateľ distribučnej sústavy, d) dodávateľ elektriny, e) odberateľ elektriny, f) organizátor krátkodobého trhu s elektrinou. Účastníkom trhu s plynom je: a) výrobca plynu, b) prevádzkovateľ prepravnej … Continue reading Organizátor trhu s elektrinou

Zaujímavá alternatíva dopravy v meste

Doprava ľudí či tovaru vyžaduje značné množstvo energie a v súčasnosti je to oblasť, ktorá sa najviac “bráni” konverzii na alternatívne a najmä obnoviteľné zdroje. V  množstve regiónov sa počet prostriedkov individuálnej dopravy zvyšuje na úkor dopravy hromadnej. Preto, okrem elektromobility, je prínosom “každý” pokrok smerom k znižovaniu spotreby ropných produktov. Práve v v tejto oblasti sa objavil zaujímavý prostriedok – trojkolka Elio – www.eliomotors.com. Jej … Continue reading Zaujímavá alternatíva dopravy v meste