Regulačný úrad

Na Slovensku je reguláciou sieťových odvetví poverený Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe zákona o regulácii – č. 250/2012 Z.z. Tento zákon upravuje: a) reguláciu v sieťových odvetviach, b) postavenie a pôsobnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“), c) povinnosti osôb, ktoré vykonávajú regulovanú činnosť na základe povolenia, potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti alebo potvrdenia o registrácii (ďalej len „regulovaný subjekt“), d) pravidlá pre fungovanie vnútorného … Continue reading Regulačný úrad

Kolobeh financí okolo Slovenských elektrární a.s.

Jedna z najčastejších informácií slovenského energetického ale aj finančného trhu je predaj podielu Slovenských elektrární z vlastníctva firmy ENEL. Výška financií za akú by chcel ENEL ich podiel “kapitalizovať”  nie je známa, ale skúsme sa na vec pozrieť. Pozrieť z pohľadu informácií, ktoré sú verejne dostupné. Financie okolo privatizácie Slovenské elektrárne a.s. (SE a.s.) boli privatizované v roku 2006. Za 66 % akcií pološtátný ENEL zaplatil 839 miliónov € (vo vtedajšom kurze 31,4 miliardy korún) … Continue reading Kolobeh financí okolo Slovenských elektrární a.s.