Ďalší malý posun k možnosti čerpať dotácie na Malé zdroje

Včera (11. 8. 2014) bol na Portáli právnych predpisov zverejnený návrh “Štruktúry subjektov implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 a zabezpečenie administratívnych kapacít do roku 2016” – https://lt.justice.gov.sk. Tento dokument vytvára rámce pre spustenie jednotlivých koordinačných autorít zodpovedných za administratívu čerpania jednotlivých operačných programov. Za operačný program Kvalita životného prostredia (KŽP) je riadiaci orgán Ministerstvo životného prostredia SR a Sprostredkovateľský orgán Ministerstvo vnútra SR spolu … Continue reading Ďalší malý posun k možnosti čerpať dotácie na Malé zdroje

Fotovoltika v roku 2014 – Veľká Británia, Nemecko a Slovensko

Časopis Photon vo svojom newsletteri uverejňuje množstvo noviniek zo sveta slnečnej energetiky. Pravidelne sa venuje aj mapovaniu stavu rozvoja za uplynulé obdobie. Na prelome júla a augusta zverejňoval aj množstvá pripojených nových inštalácií vo svete v prvej polovine roku 2014. Nebudem sa venovať všetkým krajinám, ale zaujali ma tri – Veľká Británia, Nemecko a samozrejme Slovensko. Zhodou okolností vo všetkých troch štátoch sa pripojili pripojili zdroje s … Continue reading Fotovoltika v roku 2014 – Veľká Británia, Nemecko a Slovensko

Distribučná sústava

Podľa Energetického zákona (č. 251/2012 Z.z. §2 odsek b, číslo 5) sa pod distribučnou sústavou vzájomne prepojené elektrické vedenia veľmi vysokého napätia do 110 kV vrátane a vysokého napätia alebo nízkeho napätia a elektroenergetické zariadenia potrebné na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia; súčasťou distribučnej sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia potrebné na prevádzkovanie distribučnej sústavy; súčasťou distribučnej sústavy je aj elektrické vedenie a … Continue reading Distribučná sústava