Prenosová sústava

Podľa Energetického zákona (č. 251/2012 Z.z. §2 odsek b, číslo 3) sa pod prenosovou sústavou rozumie vzájomne prepojené elektrické vedenia zvlášť vysokého  napätia a veľmi vysokého napätia a elektroenergetické zariadenia potrebné na prenos elektriny na vymedzenom území, vzájomne prepojené elektrické vedenia zvlášť vysokého napätia a veľmi vysokého napätia a elektroenergetické zariadenia potrebné na prepojenie prenosovej sústavy s prenosovou sústavou mimo vymedzeného územia; súčasťou prenosovej sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, … Continue reading Prenosová sústava