Smart Metering na Slovensku – začíname na ostro

Smart Metering je vlastne meranie, ktoré má pridané ďalšiu funkcionalitu – základnou je odosielanie dát do centrály na ďalšie spracovanie. Pokročilou funkcionalitou môže byť aj viacpásmová dynamická tarifikácia, ale aj také možnosti ako diaľkové vypnutie neplatiča. Samozrejme prvoradým cieľom Smart Meteringu je lepšia informovanosť, ktorá by mala viesť k efektívnejšiemu nakladaniu s energiou – šetreniu. Lebo ako hovorí “klasik” – bez merania sa nedá riadiť. … Continue reading Smart Metering na Slovensku – začíname na ostro

SERIÁL: GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ

V dnešnom diely sa pozrieme na energetiku tam, kde by ju pri prvom pohľade málokto hľadal – jeden zo slovenských aquaparkov GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ (GPB). GPB patrí k najväčším aquaparkom na Slovensku, s vysokým potenciálom rastu. Za rozvojom tohto komplexu stojí slovenský podnikateľ gruzínskeho pôvodu Dr. Nodari Giorgadze. O energetickej stránke som sa rozprával s energetikom GPB Jánom Čurillom. EW: I keď je GINO PARADISE … Continue reading SERIÁL: GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ

Prečo sa na “nepodnikanie” v energetike nevzťahuje zákon č. 309/2009

V ďalšom pokračovaní pojednania o tom ako si zriadiť vlastnú výrobu elektriny s čo najmenšou byrokraciou sa pokúsim pozrieť prečo obnoviteľný zdroj ako nepodnikanie v elektroenergetike nespadá pod oblasť zákona o podpore OZE a KVET (č. 309/2009 Z.z.) Na začiatok malé upozornenie (vyvlečenie sa zo zodpovednosti:-) EnergiaWeb a ani ja ako osoba nemôžme poskytovať právne rady. I táto druhá časť je “len” o mojom odbornom názore na … Continue reading Prečo sa na “nepodnikanie” v energetike nevzťahuje zákon č. 309/2009

Spolupráca energetických webov

Dňa 26. 8. 2014 došlo o obsahovej spolupráci medzi dvoma energetickými servermi na slovenskom trhu: SolarnaElektraren.sk člen medzinárodnej skupiny ProfiPv a náš EnergiaWeb. Náš energetický web je zameraný celkovo na energetiku s dôrazom na obnoviteľné a alternatívne zdroje, a SolarnaElektraren sa venuje prednostne fotovoltike. To vytvára okolnosti na dobrú symbiózu oboch webov. Continue reading Spolupráca energetických webov

Pojednanie o tom ako si zriadiť vlastnú výrobu elektriny s čo najmenšou byrokraciou

Uvedené pojednanie je iba informatívne a skutočnosti v ňom uvedené nie je možné považovať za právne rady. EnergiaWeb ani Pavel ŠIMON s.r.o.  nemá oprávnenie poskytovať právne poradenstvo. Pojednanie je spracované na základe Zákona o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 251/2012 (www.zakonypreludi.sk/zz/2012-250), ale aj seminára o energetickej legislatíve (sféra 24. až 25. 7. 2014). Definícia čo je podnikanie a čo výrobca Zákon v: § 1 odsek … Continue reading Pojednanie o tom ako si zriadiť vlastnú výrobu elektriny s čo najmenšou byrokraciou

SAPI: Pokračovanie legislatívneho boja proti nelegálnemu G-komponentu

V úsilí o nápravu protiprávneho stavu, vzniknutého zavedením G-komponentu úradom (ÚRSO) SAPI a jeho členovia podstúpili ďalší krok. Advokátska kancelária SEMANČÍN POLÁČEK podala v mene niektorých členov SAPI žalobu o vrátenie G-komponentu spolu s návrhom na nariadenie predbežného opatrenia proti všetkým trom regionálnym distribučným spoločnostiam (RDS – ZSDis a.s., SSE-D a.s. a VSD a.s.). Súčasne boli tieto tri RDS listom upozornené na tieto právne kroky. RDS sú v podstate “nevinnou” obeťou v tejto … Continue reading SAPI: Pokračovanie legislatívneho boja proti nelegálnemu G-komponentu

Reakcia na rozhovor s hovorcom ÚRSO

Na serveri www.solarnenovinky.sk vyšiel rozhovor s “hovorcom úradu pánom Luptákom“. Nakoľko v článku je viac nepresností, ktoré sa ma týkajú ako občana aj osobu spojenú so SAPI tak sa tu pokúsim reagovať. Najskôr niekoľko všeobecných reakcií a potom k jednotlivým vyjadreniam. Základný zákon štátu – ústava – hneď v článku 2 hovorí: Čl. 2 (1) Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo … Continue reading Reakcia na rozhovor s hovorcom ÚRSO

Organizátor trhu s elektrinou

Podľa energetického zákona je (zákon č. 251/2012, § 15) je vlastne každý kto má elektrinu alebo plyn účastníkom trhu (s elektrinou alebo plynom). Podľa presnej definície: Účastníkom trhu s elektrinou je: a) výrobca elektriny, b) prevádzkovateľ prenosovej sústavy, c) prevádzkovateľ distribučnej sústavy, d) dodávateľ elektriny, e) odberateľ elektriny, f) organizátor krátkodobého trhu s elektrinou. Účastníkom trhu s plynom je: a) výrobca plynu, b) prevádzkovateľ prepravnej … Continue reading Organizátor trhu s elektrinou

Zaujímavá alternatíva dopravy v meste

Doprava ľudí či tovaru vyžaduje značné množstvo energie a v súčasnosti je to oblasť, ktorá sa najviac “bráni” konverzii na alternatívne a najmä obnoviteľné zdroje. V  množstve regiónov sa počet prostriedkov individuálnej dopravy zvyšuje na úkor dopravy hromadnej. Preto, okrem elektromobility, je prínosom “každý” pokrok smerom k znižovaniu spotreby ropných produktov. Práve v v tejto oblasti sa objavil zaujímavý prostriedok – trojkolka Elio – www.eliomotors.com. Jej … Continue reading Zaujímavá alternatíva dopravy v meste

Regulačný úrad

Na Slovensku je reguláciou sieťových odvetví poverený Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe zákona o regulácii – č. 250/2012 Z.z. Tento zákon upravuje: a) reguláciu v sieťových odvetviach, b) postavenie a pôsobnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“), c) povinnosti osôb, ktoré vykonávajú regulovanú činnosť na základe povolenia, potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti alebo potvrdenia o registrácii (ďalej len „regulovaný subjekt“), d) pravidlá pre fungovanie vnútorného … Continue reading Regulačný úrad