Žaloby na ÚRSO a ich cenové rozhodnutia

V začiatku tohto mesiaca bol spravený ďalší dôležitý krok k náprave nezákonnosti G-komponentu (poplatku za rezerváciu výkonu výrobcu). Advokátska kancelária SEMANČÍN POLÁČEK s.r.o., v splnomocnení jednotlivými zapojenými výrobcami elektriny, podala žaloby na doručenie cenových rozhodnutí. SAPI v tomto prípade fungovala ako koordinátor.  Takéto žaloby sa podávajú na krajský súd žalobcu. Celkovo sú podané na 6 z 8 krajských súdov na cenové rozhodnutia všetkých troch prevádzkovateľov RDS. … Continue reading Žaloby na ÚRSO a ich cenové rozhodnutia