Krátky pohľad na elektrifikáciu ešte kratší pohľad do budúcnosti

Na stránke zatiaľ talianskych Slovenských elektrární a.s. je krátky pohľad na vznik tohto podniku: www.seas.sk. Tieto fakty rozšírim a pridám pohľad na možný vývoj. Prvá výroba elektriny na území budúceho Slovenska Prvá elektráreň na území Slovenska bola uvedená do prevádzky v roku 1884 v mlyne rodiny Ludwigovcov v Bratislave a v roku 1889 začala v Krompachoch pracovať prvá vodná elektráreň s výkonom 22kW. Rozvoj, zlučovanie a znárodnenie Po roku … Continue reading Krátky pohľad na elektrifikáciu ešte kratší pohľad do budúcnosti