Seriál: U. S. Steel Košice

U. S. Steel Košice patrí k najväčším podnikom na Slovensku v mnohých ukazovateľoch – veľkosťou obratu, počtom zamestnancov, veľkosťou areálu, ale aj z pohľadu energetiky. Práve energetickú stránku tohto gigantu som rozoberal s jej šéfom – pánom Vladimírom Jackom viceprezidentom pre energie, environment a technické inšpekcie. Divízny závod Energetika je zodpovedným za výrobu a rozvod viac než dvoch desiatok rôznych druhov energií, najmä elektrickej a … Continue reading Seriál: U. S. Steel Košice