Príklady zo sveta ako sa dá riešiť rozvoj OZE

V tomto krátkom článku chcem ukázať niekoľko príkladov, že rozvoj obnoviteľných zdrojov sa dostáva do stavu nezadržateľnej lavíny. Ešte stále je síce na takom úseku kopca, kde je táto lavína v rozvoji zastaviteľná. Ale už prichádza k bodu, kedy žiadne štandardné akcie vlád a politikov posun k obnoviteľným zdrojom a decentralizovanej energetike nezastavia. Inštalovaný výkon malých solárnych zdrojov dosiahol v Austrálii 3,5 GW (ret.cleanenergyregulator.gov.au). Podstatnejšie … Continue reading Príklady zo sveta ako sa dá riešiť rozvoj OZE