SERIÁL: TTS MARTIN

V dnešnej reportáži sa pozrieme do čisto slovenskej súkromnej spoločnosti TTS Martin s.r.o. Ich zameranie je je z úplne iného spektra ako predchádzajúci diel (U.S.Steel Košice – tu). Spoločnosť zo segmentu malého a stredného podnikania, dodávajúca komplexnejšie riešenia s vysokou pridanou hodnotou. O firme TTS Martin s.r.o. mi porozprával a aj ma ňou previedol Ing. Ondrej Korec, ktorý je zodpovedný za divíziu kogenerácie. EW: Pre väčšinu čitateľov EW nie … Continue reading SERIÁL: TTS MARTIN

Žaloby na ÚRSO a ich cenové rozhodnutia

V začiatku tohto mesiaca bol spravený ďalší dôležitý krok k náprave nezákonnosti G-komponentu (poplatku za rezerváciu výkonu výrobcu). Advokátska kancelária SEMANČÍN POLÁČEK s.r.o., v splnomocnení jednotlivými zapojenými výrobcami elektriny, podala žaloby na doručenie cenových rozhodnutí. SAPI v tomto prípade fungovala ako koordinátor.  Takéto žaloby sa podávajú na krajský súd žalobcu. Celkovo sú podané na 6 z 8 krajských súdov na cenové rozhodnutia všetkých troch prevádzkovateľov RDS. … Continue reading Žaloby na ÚRSO a ich cenové rozhodnutia

Posun vo filozofii majiteľa Slovenských elektrární – spoločnosti ENEL?

Slovenské elektrárne a.s. a ich väčšinový vlastník sa v posledných týždňoch ocitli v médiach v súvislosti so zámerom ich predaja. Materská skupina ENEL sa snaží predať časť svojich aktivít v klasickej energetike a na druhú stranu ENEL Green Power posilňuje svoje postavenie v alternatívnej energetike. ENEL Green Power má aktivity v Európe, Severnej aj Južnej Amerike a v Afrike (súčasnosti iba v Južnej Afrike). V … Continue reading Posun vo filozofii majiteľa Slovenských elektrární – spoločnosti ENEL?

Krátky pohľad na elektrifikáciu ešte kratší pohľad do budúcnosti

Na stránke zatiaľ talianskych Slovenských elektrární a.s. je krátky pohľad na vznik tohto podniku: www.seas.sk. Tieto fakty rozšírim a pridám pohľad na možný vývoj. Prvá výroba elektriny na území budúceho Slovenska Prvá elektráreň na území Slovenska bola uvedená do prevádzky v roku 1884 v mlyne rodiny Ludwigovcov v Bratislave a v roku 1889 začala v Krompachoch pracovať prvá vodná elektráreň s výkonom 22kW. Rozvoj, zlučovanie a znárodnenie Po roku … Continue reading Krátky pohľad na elektrifikáciu ešte kratší pohľad do budúcnosti

Čína pridala na zoznam “dobrých” výrobcov fotovoltiky ďalších 52 firiem

Čínske ministerstvo hospodárstva a informačných technológií (MIIT) vydala nový zoznam 161 fotovoltických výrobcov, ktorí sú v súlade “výrobnými podmienkami a normami pre fotovoltiku”. Týchto pár šťastných budú oprávnení prijať štátnu podporu, na rabat na exportné clá a budú schopní účastniť sa štátnych tendrov. Tento zoznam je úpravou zoznamu z januára tohto roku, kde bolo len 109 spoločností. Zoznam zahŕňa nielen výrobcov panelov, ale aj celého … Continue reading Čína pridala na zoznam “dobrých” výrobcov fotovoltiky ďalších 52 firiem

Seriál: U. S. Steel Košice

U. S. Steel Košice patrí k najväčším podnikom na Slovensku v mnohých ukazovateľoch – veľkosťou obratu, počtom zamestnancov, veľkosťou areálu, ale aj z pohľadu energetiky. Práve energetickú stránku tohto gigantu som rozoberal s jej šéfom – pánom Vladimírom Jackom viceprezidentom pre energie, environment a technické inšpekcie. Divízny závod Energetika je zodpovedným za výrobu a rozvod viac než dvoch desiatok rôznych druhov energií, najmä elektrickej a … Continue reading Seriál: U. S. Steel Košice

Príklady zo sveta ako sa dá riešiť rozvoj OZE

V tomto krátkom článku chcem ukázať niekoľko príkladov, že rozvoj obnoviteľných zdrojov sa dostáva do stavu nezadržateľnej lavíny. Ešte stále je síce na takom úseku kopca, kde je táto lavína v rozvoji zastaviteľná. Ale už prichádza k bodu, kedy žiadne štandardné akcie vlád a politikov posun k obnoviteľným zdrojom a decentralizovanej energetike nezastavia. Inštalovaný výkon malých solárnych zdrojov dosiahol v Austrálii 3,5 GW (ret.cleanenergyregulator.gov.au). Podstatnejšie … Continue reading Príklady zo sveta ako sa dá riešiť rozvoj OZE

Plug-In FV moduly

Na webe sa objavujú nové prístupy k veľmi malej fotovoltike. Napríklad české www.solarninovinky.cz alebo tuto –  www.iqenergy.cz. V podstate sú to štandardné panely s primontovaným mikroinvertorom, viď obrázok riešenia Ziggy Home Energy.   I napriek tomu, že sa takéto riešenie zdá efektívne a bezproblémové, je tu predsa len má zopár úskalí. V prvom rade je zatiaľ na Slovensku v oblasti tzv. legislatívnej šedi. To znamená, že nie je … Continue reading Plug-In FV moduly

Koniec ďalšieho magalomanského slnečného projektu

V roku 2010 bolo na množstve energetických portálov ohlasované obrovské partnerstvo amerického First Solar-u a čínskej vlády na 2 000 MW projekte vo Vnútornom Mongolsku. Dnes (presnejšie 14. 7. 2014) nie veľmi nahlas z tohto projektu First Solar vycúval. Zdroj: www.renewableenergyworld.com Po vtedajšom ohlásení (september 2009) vyleteli akcie First Solar-u (FS) o 13 %. Po ukončení tejto anabáze klesli o 0,5%. Nakoľko sa tento projekt bez … Continue reading Koniec ďalšieho magalomanského slnečného projektu

Doplnok k metodike pripájania Malých zdrojov

Na stránke SAPI je nový článok s technicko-administratívnymi upresneniami a požiadavkou RDS pri pripájaní Malých zdrojov podľa §4a zákona č. 309/2009 Z.z. – www.sapi.sk/metodika-pripajania-maleho-zdroja-%C2%A74a-upresnenie/. Každému, kto rieši pripájanie takéhoto Malého zdroja odporúčam k prečítaniu. Continue reading Doplnok k metodike pripájania Malých zdrojov