Čo je G-komponent a ako vplýva na výrobcov elektriny

Vyhláška ÚRSO Platba za prístup do distribučnej sústavy, tzv. G-komponent, bola zavedená vyhlášku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike zo dňa 11. 7. 2013 (ďalej len „Vyhláška“). Vyhláška nadobudla platnosť 27. 7. 2013 a účinnosť 30. 7. 2013. V súlade s § 47 ods. 1 sa podľa Vyhlášky prvýkrát postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2014. Definícia G-komponentu Definícia G-komponentu vo … Continue reading Čo je G-komponent a ako vplýva na výrobcov elektriny